Använd dina rättigheter!

Uppfinnarna är slut för i kväll och vi ser med spänning fram emot nästa episod. Vi har haft vår kundtjänst kvällsöppen och jag har lyssnat på de kunder som ringt in för att få svar på sina funderingar. Vad ska man ha skyddet till, hur skyddar jag min idé är ett par av kvällens frågor.
 
Du har stora affärsfördelar genom dina skydd. Använd dina rättigheter aktivt!  Det är klokt att göra en strategisk plan för vilka immateriella tillgångar din innovation besitter; patent, varumärke, design? Se över dina konkurrenter så att du inte använder samma teknik, form eller har samma namn som dem. När du väl registrerat dina rättigheter är det viktigt att bevaka dem så att ingen annan gör intrång på det som är ditt.
 
För att veta vad och hur du kan skydda din idé behöver vi först reda ut vilket eller vilka skydd som passar för dig. Exempel på immateriella tillgångar:
  • Uppfinningen för att mata fram stiftet i en penna (patent – en teknisk lösning på ett problem.)
  • Företagets eller produktens logotyp (varumärke – ett kännetecken som skiljer dina varor från andras. Det kan exempelvis vara en logotyp, ett namn, en färg eller ett ljud.)
  • Formen på en flaska (design – din produkts utseende kan skyddas med ett designskydd. Det ger dig ensamrätt på formgivningen.)
  • Dina fotografier (upphovsrätt – skyddet uppstår per automatik i och med att det konstnärliga verket tillkommit.)

Vår kundtjänst hjälper dig gärna vidare, telefon 08-782 28 00, kundtjanst@prv.se

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent, varumärke

Ett svar till “Använd dina rättigheter!

  1. Ping: Bolagsam Använd dina rättigheter! | Bolagsam