Ännu ett steg närmare EU-patent

Igår och idag har stora beslut fattats i Bryssel när Konkurrenskraftrådet och Europaparlamentet sa ja till ett enhetligt patentskydd i EU. Omröstningen idag kom efter att man under många år förhandlat för att lösa frågor kring språk, domstolar och mycket annat. Överenskommelsen innebär att 25 av 27 EU-länder (Italien och Spanien är inte med) omfattas av det enhetliga skyddet och att en beviljad ansökan ger skydd i alla 25 länder. Det kommer att vara möjligt att lämna patentansökningar på är engelska, tyska och franska (därav Italiens och Spaniens avhopp) och eventuella tvister kommer att lösas i en ny patentdomstol med säte i Paris och underavdelningar i London och München.

Även idag är det möjligt att med en ansökan få skydd i flera EU-länder men detta kräver att patentet valideras i vart och ett av de länder där uppfinnaren vill ha sin teknik skyddad. Den här valideringen är förknippad med byråkrati och kostnader. Förespråkare av gemenskapspatentet menar att man nu får ett patentskydd i EU som är mer konkurrenskraftigt och gör jämförelsen med USA där man får skydd på hela den amerikanska marknaden med ett patent medan man i EU i dagsläget behöver 27 patent (sen att patenttvister löses på delstatsnivå i USA och är förknippade med kostnader som vida överstiger de i EU är en annan historia).

Ett gemenskapspatent kommer dessutom att innebära att den redan långt gångna harmoniseringen av immaterialrätten inom EU tar ytterligare ett kliv framåt. Handelsminister Ewa Björling sa efter omröstningen att förberedelserna med att nå ända fram till gemenskapspatent fortsätter, bland annat ska patentförordningen antas formellt och avtalet om den gemensamma patentdomstolen undertecknas. Björling tänker sig att det första gemenskapspatentet beviljas år 2014.

Den nationella patenten som söks hos patentverken i respektive land kommer att finnas kvar, precis som det nuvarande EP-patentet. Exakt hur det nya patentet passar in bland de befintliga visar sig nog först när det börjar användas, men klart är i alla fall att de företag som verkar i EU och använder sig av patent inom ett par år får tillgång till ett skydd som är lättare och billigare att söka.

/Tobias Selin, projektledare på PRV

PRV:s chefsjurist Per Holmstrand har gjort flera bra blogginlägg på ämnet EU-patent:

Inlägg från april 2011

Inlägg från mars 2011

Inlägg från december 2010

 

 

 

Mer information på Utrikesdepartementets webbplats

 

Kommentarer inaktiverade för Ännu ett steg närmare EU-patent

Under immaterialrätt, patent

Kommentarer inaktiverade.