Immaterialrätt i utvecklingsländer

När immaterialrätt diskuteras i media, eller för den delen i andra sammanhang, ligger ofta fokus på den konflikt som finns mellan förespråkare för immaterialrätt och motståndare till densamma – framför allt när det gäller fildelning över Internet och, något mindre vanligt, när det handlar om patent på läkemedel.  Mer sällan diskuteras immaterialrättens själva raison d’etre; varför finns den och vad är den bra för? Är immaterialrätt bara något som är relevant för rika länder eller kan den vara ett verktyg för utvecklingsländer till att bekämpa fattigdom?

Patent och registreringsverket, i samarbete med Sida och FN-organet WIPO, arbetar sedan lång tid tillbaka med att sprida kunskap om immaterialrätt till utvecklingsländer som ett led i fattigdomsbekämpningen i världen. Sida har gjort en intervju med Georges Silas Shemdoe från Tanzania Commission for Science and Technology och Christian Nilsson, verksamhetsansvarig på Patent och registreringsverket.

Hör av dig till mig om du vill veta mer!
/Christian Nilsson, enhetschef på PRV:s Utbildningsenhet
Telefon: 08-782 25 98

1 kommentar

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke

Ett svar till “Immaterialrätt i utvecklingsländer

  1. Ping: Bolagsam Immaterialrätt i utvecklingsländer | Bolagsam