Immaterialrätt och abstrakta begrepp

prv-skolan

Immaterialrätten består av många abstrakta begrepp och koncept och handlar om ensamrättigheter till sådant som man ofta inte kan ta på. En rättighet till en uppfinning är ett sådant exempel eller en rättighet till en speciell form som man har designat.

Patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt har tillkommit för att uppmuntra till utveckling genom att staten ger den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk.  Utvecklingen stimuleras i och med att dessa innovationer offentliggörs så att vi alla kan ta del av dem och bygga vidare.

Att på ett enkelt sätt beskriva immaterialrätten, dess syfte och användning är inte helt lätt. Uppgiften är en svår balansgång mellan att vägleda på ett korrekt sätt och uttrycka sig klart och tydligt. I PRV-skolan på webben har vi gjort vårt bästa för att uppnå denna balans. Du får lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet.

Materialet omfattar 2-3 timmars självstudier och ger en grundläggande förståelse för de centrala delarna av immaterialrätten. PRV-skolan innehåller film, kapitel med avslutande quiz, söktjänster för patent, varumärke, designskydd och annat studiematerial.

PRV-skolans ingångar:

  • Om PRV-skolan: pedagogiskt upplägg och disposition
  • Patent
  • Varumärke
  • Design
  • Upphovsrätt
  • Möjligheter och sanktioner
  • Andra immaterialrätter
  • Kompletterande skydd i andra lagar
  • Grundskolan: immaterialrätt på en lätt nivå, Uppfinnare från Sverige
  • Lära mer

Ett särskilt tack till riktas till de studenter och lärare på entreprenörskapsprogrammet på KF-gymnasiet som har varit med och användartestat innehållet i PRV-skolan.

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätt och abstrakta begrepp

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.