Ökning av patentansökningar hos europeiska patentverket (EPO)

Under 2012 inkom 258 000 ansökningar till EPO, vilket är en ökning med 5,7% jämfört med 2011. Det innebär en ökning för tredje året i rad. EPO:s president Benoît Battistelli uttalar sig:

”This new peak in European patent filings for the third year in a row shows that companies from Europe and around the world are continuing to seek protection for their inventions, and that Europe remains an attractive market for new technologies.”

Den starkaste tillväxten av ansökningar kommer från Asien, trots det förstärker USA sin topposition bland sökande länder. Ansökningar från Europa ligger på stabilt hög nivå. Antalet ansökningar från Sverige och svenska företag har ökat med 2,2%, det innebär att vi ligger på 11:e plats i världen vad gäller antalet inlämnade patentansökningar till EPO.

Läs Benoît Battistelli blogginlägg.  

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

3 svar till “Ökning av patentansökningar hos europeiska patentverket (EPO)

 1. Hur är det med svenska ansökningar i Sverige. Är ingen annan intresserand än jag?
  Pekka Valkonen

 2. Stina Lilja

  Under den senaste tioårsperioden har antalet nationella patentansökningar inkomna till PRV minskat frekvent och ligger nu på en låg nivå. Samtidigt har antalet patentansökningar globalt sett från svenskar och svenska företag ökat och håller sig starkt i ett globalt perspektiv. Detta pekar på att intresset för att söka patent är fortsatt stort i Sverige. Senaste året skedde en viss ökning av antalet inlämnade patentansökningar till PRV och efter den tidigare nedgången bedöms nivån nu eventuellt ha stabiliserats. Anledningen till den tidigare nedgången är att främst större företag agerar mer globalt tidigare än de gjort historiskt. Det är inte längre självklart att man väljer att söka patent i Sverige i första hand, utan man väljer den mest intressanta marknaden för sin ansökan. Man väljer också att söka patent i Sverige genom genom det Europeiska Patentverket EPO.

  År 2003 inkom 3604 stycken nationella patentansökningar, år 2012 inkom 2436 stycken (en preliminär siffra).

  Vänligen Stina Lilja

 3. Ping: Antalet nationella patent minskar | PRVbloggen