Antalet nationella patent minskar

I mitt tidigare inlägg skrev jag om att antalet patentansökningar till det Europeiska Patentverket (EPO) ökar. Hur ser siffrorna ut för nationella patentansökningar till PRV ut? undrade en bloggläsare.  

Under den senaste tioårsperioden har antalet nationella patentansökningar inkomna till PRV minskat frekvent och ligger nu på en låg nivå. Samtidigt har antalet patentansökningar globalt sett från svenskar och svenska företag ökat och håller sig starkt i ett globalt perspektiv. Detta pekar på att intresset för att söka patent är fortsatt stort i Sverige. Senaste året skedde en viss ökning av antalet inlämnade patentansökningar till PRV och efter den tidigare nedgången bedöms nivån nu eventuellt ha stabiliserats. Anledningen till den tidigare nedgången är att främst större företag agerar mer globalt tidigare än de gjort historiskt. Det är inte längre självklart att man väljer att söka patent i Sverige i första hand, utan man väljer den mest intressanta marknaden för sin ansökan. Man väljer också att söka patent i Sverige genom genom det Europeiska Patentverket EPO.

Ta gärna del av årsstatistiken.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Antalet nationella patent minskar

Under immaterialrätt, patent

Kommentarer inaktiverade.