Innovationskraft Sverige har nått Sörmland

Innovationskraft Sverige har nu nått Sörmland och Eskilstuna. Ett hundratal deltagare, alla är här: kvinnor och män från offentlig och privat sektor (45/55 i båda fallen).

Starten har därmed gått för arbetet med en regional innovationsstrategi för regionen.

Vi från PRV finns på plats för att se till att de immateriella tillgångarna lyfts fram i diskussionerna. Vi har redan hunnit inspireras av årets innovatör från Katrineholm, Eva Otis, som utvecklat en ny funktionell BH. Samt lyssnat till hur Electrolux jobbar med öppen innovation både externt och internt inom koncernen. Att tillvarata medarbetarnas innovationskraft är nog något som fler företag skulle tjäna på att ta efter om vi ska tro Lars Iversen från Electrolux.

Nu är det dags för workshops där vi kommer att ta fram mer konkreta förslag till åtgärder för att stärka regionens innovationskraft. Dagens arbete kommer att efterföljas av ytterligare workshops under det kommande året för att föra arbetet framåt.

Björn Lindkvist och Anna Ax

Tidigare blogginlägg om Innovationskraft Sverige finns här

Kommentarer inaktiverade för Innovationskraft Sverige har nått Sörmland

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.