EU-patent ger närhet och förenklar för företagare

Förra veckan läste jag en intressant text av Claes Almberg på näringsbloggen. Det handlade om att det mångåriga förhandlingarna om det europeiska patentsystemet äntligen börjar bära frukt.

Kort om EU-patentet
Ett patent för nästan hela Europa – en enda patentansökan som täcker in EU och därmed större delen av Europa – det ger stora möjligheter. Det enhetliga patentet blir en del av det redan väletablerade och fungerande europeiska patentsystemet. Därtill kan det bli ett enklare och billigare sätt att förbättra sina chanser till att lyckas med sin innovation och öka konkurrensmöjligheterna på den regionala marknaden för små och medelstora företag.

Processen förenklas och när patentet väl har godkänts kan den sökande få skydd för sin uppfinning på en stor del av den europeiska hemmamarknaden. Det kommer dessutom att finnas en enhetlig patentdomstol, som i en förenklad process gör det möjligt för patentinnehavaren att tillvarata sina intressen.

Min gissning är att det kommer att dröja några år innan det blir möjligt att använda systemet fullt ut och det tar ett tag innan etableringen får fullt genomslag. Men inom en fem- till tioårs period kommer vi som bor och verkar inom EU att använda EU-patentet för att skydda våra uppfinningar. Ett enhetligt patentsystem kommer att leda till ett ökat samarbete över gränserna inom EU. Det ger en ökad tyngd för frågor inom immaterialrättsområdet. Det är positivt!

PRV:s roll
Vilken blir PRV:s roll i det här? Genom ett gemensamt EU-patent blir det ännu viktigare att ha kunskap och förståelse för de här ganska komplicerade frågorna. Det finns mycket att ta ställning till, exempelvis:

  • Hur ser din plan ut?
  • Vilka är dina konkurrenter?
  • Hur ser marknaden ut?
  • Ska du försöka få skydd eller inte?
  • Vad kan eventuellt skyddas?
  • Hur gör du det och när ska det göras?

Här kommer PRV in som en nyckelaktör. PRV ska bidra med att sprida kunskap och förståelse för immaterialrätten. Förståelsen runt just immaterialrätten och de immateriella tillgångarnas begränsningar och möjligheter kommer i framtiden att bli en framgångsfaktor för Sverige och svenskt näringsliv. Det är därför viktigt att arbetet med att sprida kunskap runt ämnet fortsätter och intensifieras. Och här behövs mycket samarbete! Aktörerna inom innovationsprocessen behöver hjälpas åt.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-patent ger närhet och förenklar för företagare

Under patent

Kommentarer inaktiverade.