Ett steg närmare gemensamt patentsystem inom EU

I onsdags togs nästa stora steg vad gäller ett patentsystem för nästan hela EU när 24 EU stater, däribland Sverige, skrev på avtalet om att inrätta en domstol för patentet med enhetligt skydd. Ett historiskt steg för EU efter många år av diskussioner och förhandlingar. Allt är i och för sig inte klart ännu och det finns många frågeställningar kvar att lösa och förhandla om. Men genom att tillräckligt många av EU:s medlemsstater nu skrivit på avtalet kan arbetet sätta igång för att även lösa de i vissa fall ganska stora frågeställningar som kvarstår. Det kommer också ta några år innan allt är på plats och alla medlemsstater ratificerat och anpassat sin lagstiftning till det nya patentskyddet med enhetlig verkan eller Unified Patent Protection – UPP – som är det namn som används generellt. Det ska bli mycket spännande att delta i och följa utvecklingen och implementeringen.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Ett steg närmare gemensamt patentsystem inom EU

  1. Ping: Bolagsam Ett steg närmare gemensamt patentsystem inom EU | Bolagsam