Sekretessavtal och företagshemligheter

Magnus Tonell, författare

Magnus Tonell är advokat och verksam vid Advokatfirman Fylgia.

När man som innovatör ska ut och presentera sin uppfinning eller affärsidé, kanske träffa företag som man hoppas kunna samarbeta med, är det klokt att i ett avtal reglera hur den information som ges ska hanteras. Så långt det är möjligt vill man förstås försäkra sig om att informationen behandlas konfidentiellt och inte utnyttjas av den mottagande parten.

Också inom ett företag kan det finnas behov av avtalad sekretess, i syfte att skydda företagshemligheter som affärsplaner, produktionsmetoder eller kundinformation.

Boken ”Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter”, som gavs ut förra året, ger vägledning i hur man skriver ett sekretessavtal och går igenom vad ett sådant avtal bör innehålla, till exempel vilken information som omfattas av sekretessavtalet och vad som händer om någon part bryter avtalet.

Boken är skriven av Magnus Tonell, advokat på Advokatfirman Fylgia, och den finns förstås, om den inte är utlånad till något annat bibliotek, att läsa på PRV:s bibliotek. Vill du köpa boken kan du göra det genom Jure bokhandel där du också hittar mer information om innehållet.
/Maria Sparby, bibliotekarie på PRV

Kommentarer inaktiverade för Sekretessavtal och företagshemligheter

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.