Förslag till förändringar i varumärkesförordningen

Den 27 mars offentliggjorde EU-Kommissionen sitt förslag till reviderat varumärkesdirektiv och -förordning.

Kommissionens förslag bygger på den utredning som tidigare presenterats av Max Planck-Institutet men skiljer sig på en rad väsentliga punkter. Den mest långtgående skillnaden är att Kommissionen vill likrikta handläggningen av varumärkesansökningar inom Unionen. Om förslaget genomförs innebär det att PRV inte längre skulle granska mot tidigare registrerade rättigheter. En annan nyhet skulle vara möjligheten för en invändare att begära handlingar som styrker att en redan existerande rättighet används. Kommissionen föreslår även ytterligare sänkningar av avgifter inför OHIM.

Beslut väntas våren 2014
I april inleds arbetet mellan Kommissionen och EU:s medlemsstater för att komma fram till ett slutligt förslag som ska läggas fram för EU:s Ministerråd och EU-parlamentet. Kommissionen anger som målsättning att utredningen ska avslutas våren 2014 följt av en tvåårig frist för genomförande i medlemsstaterna. När det gäller de förändrade avgifterna vid OHIM räknar Kommissionen med att förslaget ska kunna införas vid slutet av 2013.

Förslaget finns för närvarande endast tillgängligt på engelska, franska och tyska:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Ett längre pressmeddelande från EU-Kommissionen:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_sv.htm

/Magnus Ahlgren, juristchef på PRV:s Design och varumärkesavdelning

Kommentarer inaktiverade för Förslag till förändringar i varumärkesförordningen

Under immaterialrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.