Veckans fråga: Kan man skydda ett varumärke som endast fokuserar på tjänster ?

veckans-fraga

Fråga: Kan man skydda ett varumärke som endast fokuserar på tjänster ?

Svar: Varumärket är ett kännetecken som gör det möjligt att skilja dina varor och tjänster från andras. Ett bra varumärke, eller logga, utmärker just din vara eller tjänst. I en tid där utbudet av både varor och tjänster hela tiden ökar blir varumärket en allt viktigare del av företaget.

För att skydda ett namn/figur måste man göra en ansökan om registrering av varumärke. Blanketter och informationsmaterial finns på www.prv.se/varumarke.

Där kan man välja att göra en ansökan elektroniskt eller skriva ut en blankett som man skickar med vanlig post.

I sin ansökan ska man även beskriva för vilken/vilka varor och/eller tjänster som man önskar skydda sitt varumärke. Förutom att ange varor och tjänster skall man också uppge den eller de klasser i vilken de ingår. Det finns 45 olika klasser där klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser.

ANSÖKNINGSAVGIFTER

Pappersansökan: Grundavgiften är 2300 kronor och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

Elektronisk ingivning av ansökan: Grundavgiften är 1800 kr och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

/PRV Kundtjänst 08/782 28 00

Kommentarer inaktiverade för Veckans fråga: Kan man skydda ett varumärke som endast fokuserar på tjänster ?

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.