Innovationskraft Kalmar

Ni har tidigare kunnat läsa om resan som pågår runt landet, Innovationskraft Sverige. I veckan var det Kalmars tur att samla beslutsfattare, myndigheter, rådgivare från kommuner, inkubatorer, universitetet, ALMI m.fl. och så några från verkligheten, entreprenörer.

Under förmiddagen fick vi veta hur innovationsklimatet ser ut i Kalmar och vilka förändringsidéer som finns. Glädjande nog verkar det som om Regionförbundet i Kalmar län vill ta på sig ett stort ansvar för att se till att resultatet av den här dagen genomförs. Heja Regionförbundet!

Tillväxtverket presenterade en del intressant statistik. Exempelvis önskar 32 % av de sysselsatta i Sverige att de vore företagare, medan endast 10 % verkligen är det. I kategorin unga, 18-30 år, vill hela 68 % vara företagare. Moderator Pernilla Ström passade på att fråga Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, vad man tänker göra för att underlätta företagande. Svaret blev att man har flera bra saker på gång.

En tanke som slog både mig och min kollega Cecilia Fröderberg var att det ju inte bara ska startas företag , utan att de också ska överleva, utvecklas och växa, för att vi ska kunna tala om verklig framgång för Sverige.

Riktigt intressant blev det på eftermiddagen, då auditoriet delades in i mindre grupper för att diskutera olika frågor. Min grupp fick grotta ner sig i det stödsystem i form av rådgivare och myndigheter som finns för entreprenörer. Det uppfattas som oöverskådligt av många, med alltför många aktörer. Vi diskuterade oss fram till att i en region som Kalmar, vars storhet är dess litenhet, skulle alla aktörer kunna lära känna varandra så väl att de kan namnge personen som entreprenören ska vända sig till istället, om de kommit fel. På Linnéuniversitetet har de exempelvis frukostmöten där olika aktörer bjuds in och man berättar kort om sin egen verksamhet och om vad som är på gång. Det tror jag är rätt väg att gå!

Anna Lundqvist, patentingenjör PRV

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Innovationskraft Kalmar

  1. Ping: Innovationskraft Kalmar | Bolagsam