Låt inte alkomätaren blåsa dig!

Det bästa är så klart att låta bilen stå hela dagen efter. Men om man nu köper en teknisk pryl ska den fungera, basta. DN har testat tretton alkomätare och bara funnit sex godkända. Plus i SVT har testat sex. Och slängde samtliga i tunnan.  

PRVbloggen tar en titt under huven på alkomätaren. Lars Jakobsson hjälper oss. Lars är patentingenjör inom mätteknik och ordförande i klassningsnämnden.

Vi har naturligtvis ingen som helst strävan att vara konsumentupplysare och vi lägger heller ingen värdering i att företag säljer produkter som inte fungerar, även om det förmodligen är lurendrejeri. Det ska sägas också att modellen Dräger 6810 – som polisen använder – får högsta betyg i DN.  

Lars, hur fungerar en alkomätare?

Det finns olika typer av alkomätare. Det brukar vara tre typer som nämns: infraröd mätning, halvledarcell och bränslecell. 

Infraröd mätning baseras på etanolmolekylens absorption av infrarött ljus som utsänds av viss våglängd i mätaren. Ju mer etanol i utandningsluften hos en person desto mer dämpas det utsända ljuset som mäts och registreras.

I halvledarcellen ändra ett halvledarelements resistans beroende av koncentrationen av etanol i utandningsluften.

I bränslecellsvarianten ingår två elektroder i en elektrolytblandning. Då utandningsluften innehåller etanol uppkommer en ström som ger ett mätbart utslag, vars storlek beror på alkoholkoncentrationen i utandningsluften.

Det verkar som man kan bli riktigt blåst om man köper fel modell. Varför fungerar så många mätare så dåligt?

Mätare av typen infraröd strålning och bränslecell anses ha högst tillförlitlighet medan halvledarcell har sämre tillförlitlighet.  

Då man blir stoppad av polisen är det i en bränslecellsmätare man får blåsa. Den infraröda är dyrast och används av polisen som bevisinstrument på station. I händelse av att utandningsprov inte går att genomföra på station tas blodprov.

Halvledarcell kallas ibland för gassensormätare och reagerar inte enbart på etanol i utandningsluften utan även på andra gaser som koloxid, metan och väte, men i mindre omfattning. Dessa mätare bör man undvika. För privat bruk är det bränslecell som rekommenderas.  

Det finns många felkällor vid mätning av etanol i utandningsluften. Mätarens omgivningstemperatur, olika utandningshastigheter, blåsstyrka, blåstid och tillverkningsvariationer hos mätarna kan påverka känsligheten hos mätarna.

En huvudorsak till dålig mätprecision anses vara att mätprovet tas för tidigt. För ett bra resultat ska provet tas då man har blåst minst 1,2 liter luft. Det är den djupa lungluften som ska mätas, för stabilare mätvärden. Enklare alkomätare tar provet på utandningsluften tämligen omgående vilket ger för låga värden.

Kommer det in många ansökningar relaterade till alkomätare?

Det kommer in ett tiotal ansökningar på alkomätare varje år. Alkomätare i fordon, så kallade alkolås för att förhindra rattonykterhet är ett område. Alkomätare anslutna till egen mobiltelefon har även dykt upp, se till exempel patentskrift SE 535898.

Vad handlar uppfinningarna om?

Det är mest förbättrade detaljer kring mätarna som uppfinningarna handlar om. Sätt att uppvärma en alkomätare före provning, nollställning av mätare då flera personer efter varandra använder mätaren, hur man kalibrerar en mätare. 

Patentskrift SE 531741 visar kalibrering med simulerad utandningsluft. Och vid alkolås i bilar handlar det många gånger om signalöverföring från mätaren till en krets som förhindrar start av motorn.

Patentskrifterna SE 530678, SE 531881 och SE 509229 visar några exempel på alkotestning i bilar innan start.

Hur klassas alkomätarna?

Alkomätarna klassas på IPC-klass G01N 33/497: Analysering av utandningsluft, och oftast en ytterligare klass avseende mätmetoden. Alkolås i bilar hamnar även på B60K 28/06.

Tack Lars!

Som sagt, det bästa är att låta bilen stå hela dagen efter.

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Relaterade artiklar: Hur mycket har du druckit egentligen? – Historien om en fungerande modell.

Kommentarer inaktiverade för Låt inte alkomätaren blåsa dig!

Under patent

Kommentarer inaktiverade.