Piratkopiering i världshandeln

Häromdagen var jag på ett mycket intressant frukostseminarium om ”Piratkopiering i världshandeln” som Kommerskollegium anordnade. Kommerskollegium, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik, presenterade en studie som är både läs- och tänkvärd.

Deras studie undersöker vilka aktuella immaterialrättsliga problem som företag stöter på i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (de s.k. BRIC-länderna) samt Indonesien och Japan. Studien bygger på olika internationella undersökningar och har kompletterats med intervjuer med svenska företag för att ge en bredare bild. I takt med en allt mer globaliserad värld är det allt vanligare att en produkt består av olika komponenter som tillverkas i olika länder (s.k. globala värdekedjor) vilket ökar vikten för företag av att kunna skydda sina produkter mot potentiella intrång. Immaterialrättigheter som t.ex. patent- och varumärkesskydd blir därmed allt viktigare. I vår alltmer digitaliserade värld kan man finna ökade immaterialrättsliga utmaningar i den digitala miljön som t.ex. registrering i ond tro av domännamn (ett domännamn är inte en immaterialrätt i sig men registreringen och användningen av domännamnet kan utgöra varumärkesintrång) och att varumärkesförfalskade varor säljs över internet. Immaterialrättsliga problem är dock inte specifika för länderna som analyseras i rapporten utan det förekommer dessvärre över hela världen dvs. även i Sverige och inom EU.

Intrångsproblem förekommer i alla de länder som studien analyserar men i varierande utsträckning. Det är oftast inte ländernas immaterialrättsliga lagstiftningen i sig som är problemet utan svårigheten att upprätthålla och säkerställa att de immaterialrättsliga reglerna följs. Det kan handla om att det inte finns tillräckliga sanktioner i ett land eller om onödigt omständiga formaliakrav i domstolsprocesser som gör att man som rättighetsinnehavare av t.ex. ett varumärke eller patent har svårt att hävda sin rätt i praktiken om ett immaterialrättsligt intrång sker även om lagarna formellt sett ser bra ut på pappret. Problem med intrång i varumärkesrätten är generellt sett vanligast i de länder som studien avser men det finns även stora problem vad gäller patent och design-/mönsterskydd samt vad gäller upphovsrätt. Kina är det land som, både av de intervjuade och enligt internationella källor, anses utgöra den största utmaningen vad gäller efterlevnad och säkerställande av immateriella rättigheter. Det är också det land där störst ekonomiska värden står på spel för svenska företag.

Piratkopiering är ett problem inte bara för rättighetsinnehavare av varumärken och patent utan drabbar även oss konsumenter då vi riskerar att köpa allt ifrån reservdelar till bilar och läkemedel förfalskade vilket innebär en klar hälsorisk eftersom de inte kan garantera att de håller samma kvalitet.

Oftast kanske man spontant förknippar problematiken kring piratkopiering med lyxvaror av olika slag och det kan då vara lätt för gemene man att nonchalera problemet. Som konsument kan det dock vara värt att tänka på att det inte endast är en rättighetsinnehavare av ett varumärke eller patent som drabbas vid piratkopiering utan det kan även finnas såväl konsumentsäkerhets som hälsoaspekter kopplat till piratkopierade varor och även eventuella kopplingar till kriminella nätverk som ligger bakom handeln med piratkopierade varor.

Förutom att piratkopiering och immaterialrättsintrång är brottsliga så finns det sålunda även etiska och moraliska aspekter kopplade till frågan om piratkopiering som kan vara värda att ha i åtanke även som konsument.

PRV är engagerat i kampen mot piratkopiering. Detta genom att vi deltar i ett nationellt myndighetsnätverk för utbyte av information mellan Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket, Konsument Europa, Tullverket, Bolagsverket samt PRV. Inom EU bidrar PRV till de aktiviteter; studier och kunskapsspridning om piratkopiering som bedrivs av det så kallade Observatoriet: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/index.en.do

Länk till rapporten
Länk till rapporten

/Madeleine Eriksson, kundansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Piratkopiering i världshandeln

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.