Söktips för PRV:s databaser

GlödlampaI samtal med våra nya kunder vet vi att det kan vara svårt i början att söka i våra databaser. Området är komplext och innan man har vant sig vid begrepp och gränssnitt så har man kanske gett upp på vägen. Gör inte det. Vi hjälper dig. Våra databaser är en guldgruva för dig som har immaterialrättsfrågor att fundera på. Här nedan ges några enkla söktips. Våra databaser är helt kostnadsfria och finns tillgängliga på www.prv.se

Svensk Varumärkesdatabas
I vår databas hittar du varumärken som beviljats registrering i Sverige. Databasen innehåller uppgifter om varumärkets innehavare och vilka varor och/eller tjänster som varumärkesregistreringen omfattar.

För att leta bland varumärkesregistreringar i Svensk Varumärkesdatabas kan man antingen skriva in ett varumärke eller genom att välja en klass söka bland de olika registreringarna i den aktuella klassen. Om man till exempel vill leta bland varumärken avseende spel och leksaker väljer man klass 28. Eftersom man inte enbart kan söka på klass kan man kombinera klassen med att t ex ange ett årtal i fönstret Ingivningsdatum. Om man söker efter en viss benämning och får upp en träff, kan man se i vilken klass varumärket är inregistrerat.

Svensk Designdatabas
I vår databas finns registrerad design som fortfarande är gällande i Sverige. Här kan du bland annat se bilder av design och få information om innehavare och skyddstider.

I Svensk Designdatabas kan man välja att söka med en klass. Här kan man även kombinera huvudklassen med en underklass.

Svensk Patentdatabas
Databasen innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

I Svensk Patentdatabas kan du söka på olika sätt. Det finns ett enkelt och ett mer avancerat sätt och sedan dessutom klassökning som utgår från patentklassystemet IPC, som är ett internationellt system från organisationen WIPO. Att söka med hjälp av patentklasser ger en målinriktad sökning med goda träffresultat, då all teknik är indelad i olika klasser enligt systemet. Vill man till exempel leta efter stegar som kan stå på ojämn mark går man till:

Svensk Patentdatabas, IPC klasslista (WIPO) väljer: Sektion E – fixed constructions Nästa val: E06 Doors…Ladders Nästa val: E06C Ladders Nästa val: E06C 7/ Component parts… Slutligen: E06C 7/44 ..Means for mounting ladders on uneven ground

När man har hittat rätt klass kan man, genom att klicka på den snett uppåtpekande pilen till vänster, länka sig vidare till Svensk Patentdatabas (SPD SE) eller databasen Espacenet (från det europeiska patentverket) och på så sätt direkt göra databassökning med den utvalda klassen.

Lycka till!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Söktips för PRV:s databaser

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.