Dra nytta av statistiken

statistik
Statistikårsbok 2012 är nu klar. Statistiken beskriver utvecklingen inom patent-, varumärkes- och designområdena. PRV förfogar över en stor databank som här har strukturerats för att visa vad som händer i Sverige inom immaterialrättsområdet. Årsboken kan vara till stor nytta inom statliga myndigheter, privata företag, forskning och för dem som på annat sätt kommer i kontakt med immaterialrättsfrågor. Den visar också på tendenser och återkommande signaler som kan vara värdefulla att beakta vid beslut eller andra företagshändelser.

Här några exempel
Under perioden 2009-2012:
– använde sig 76 % av patentsökande av ombud
– fick 52 % av de som använt sig av ett ombud ett beviljat patent
– blev 44 % av alla patentansökningarna beviljade

År 2012:
– var medellivslängden för ett patent beviljat av PRV 12,56 år
– utgjorde kvinnliga sökanden 7-9 % av alla patentansökande
– kom 34 % av alla patentansökningar från Stockholms län
– bestod 25 % av alla sökande av privatpersoner

Vår förhoppning är att Statistikårsboken ska bidra till större kunskap inom det immaterialrättsliga området. Boken kommer att ges ut årligen.

Statistikårsbok 2012

Anna Fanqvist, kommunikatör PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Dra nytta av statistiken

 1. Gabriella Eklund

  Intressant. Kommer årsboken göras tillgänglig på PRV.se, SCB eller via några andra källor /Gabriella

 2. Anna Fanqvist

  Hej Gabriella
  Här hittar du Statistikårsboken och även annat intressant kring vår statistik.
  http://www.prv.se/sv/Patent/Statistik/
  http://www.prv.se/sv/Varumarke/Statistik/
  http://www.prv.se/sv/Design/Statistik/
  Vänliga hälsningar Anna