Cronut, bakelsen som kan bli ett varumärke

Tidigare har Stefan Hultquist har skrivit om Cronut på PRVbloggen, då ur ett patentperspektiv. Hur ser det ut varumärkesmässigt?

Principen för ett varumärke är att det ska kunna särskilja det kommersiella ursprunget. Förenklat kan man säga att märket inte ska beskriva de varor eller tjänster det är sökt för. Ett enkelt exempel på detta är att man inte skulle kunna registrera ordet KAFFE för varan kaffe. Det anger ju enbart vad det är man önskar skydd för. KAFFE för varan kläder skulle däremot fungera utmärkt då ordet inte säger någonting om varan i sig.

Om vi då tittar på ordet Cronut så kan man anta att det är ett ord som har skapats med hjälp av de bakverk som har inspirerat kreatören. Ordets första del, Cro, har säkerligen tagits från Croissant och ordets sista del, nut, från Donut. Om man då sätter ordet Cronut i relation till varan bakverk så kan man inte säga att ordet är beskrivande. Bakelsen och ordet har ju just blivit påhittat. Däremot kan man kanske säga att i relation till bakverk så anspelar det på vad det kan vara, en korsning mellan croissant och donut. Man kan till och med säga att det är ett väldigt bra varumärke då det inte är direkt beskrivande för varan men det ger en indikation på vad det kan vara vilket resulterar i att man inte behöver lägga tid på att förklara vad det är man de facto säljer.

Jag vill också påpeka att i ett ansökningsförfarande tittar även PRV på förväxlingsbara hinder vilket innebär att man inte kan registrera ett varumärke som är förväxlingsbart med redan existerande kännetecken men jag har bortsett från det i detta inlägg.

Om vi går tillbaka till ordet Cronut så kan det vara värt att nämna att påhittade ord för helt nya produkter riskerar snabbt att bli beskrivande och därmed inte anses ha så starkt skydd. Det kan till och med innebära att man inte kan registrera det som ett varumärke. I och med att produkten inte funnits tidigare och att det därmed aldrig haft ett namn så är det naturligt att allmänheten använder det namn som kom först. Det är därför viktigt att kreatören är noggrann i att bevaka sin rätt så att han inte riskerar att namnet enbart blir en beskrivning av vad det är, likt det exemplet jag nämnde ovan, KAFFE för kaffe.

Detta leder mig in på din andra fråga om man kan göra en kopia. Rent generellt kan man säga att det är svårt att skydda en idé. Likadant är det med recept. Idén att man blandar vissa produkter i vissa mängder och på så sätt får en produkt är svårt att skydda vilket innebär att man måste försöka att skydda den med närliggande rättigheterna. Vår kollega Carolina var inne på detta när hon pratade om patent d v s att man i teorin skulle kunna patentskydda bakelsen. Man kan även tänka sig att bakelsen kan designskyddas under förutsättningen att kraven enligt mönsterskyddslagen är uppfyllda. Detta skulle innebära att man har ensamrätt för själva designen. Ett annat sätt är att man ansöker om ett varumärke. Då är det själva namnet på produkten som skyddas och inte produkten i sig. I detta specifika fall så är det förmodligen det enda man kan göra och även om man inte skyddar själva produkten så tycker jag att han får en ganska stor ensamrätt ändå. Tänk dig att du har sett artikeln i Metro och vill testa en Cronut. Du bestämmer dig därför att gå till ett bageri men de kan inte använda namnet för att kreatören har skyddat namnet (eller i vart fall ansökt om skydd) och har därför ett annat namn. De har bakverket men det heter något annat. I allra flesta fall skulle du nog vända och leta efter den ”riktiga” Cronuten för det är det du läst i tidningen.

Värt att påpeka i detta sammanhang är att samtidigt som man kommer på en ny produkt eller lanserar en ny tjänst så måste tänka på hur man ska skydda denna. När jag undersökte om det fanns en ansökan om varumärkesskydd fann jag att det även är andra aktörer som försöker skydda namnet. Jag vet inget om förhållandet mellan dessa aktörer men det är helt klart att det finns andra som är intresserade av att registrera namnet Cronut. Oftast är det så när du har en bra produkt eller tjänst. Men detta är en fråga som vi kan återkomma till mer generellt.

/Benjamin Winsner, jurist på varumärkesenheten på PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt, patent, varumärke

2 svar till “Cronut, bakelsen som kan bli ett varumärke

  1. Tack Benjamin för en mycket intressant text!

  2. I sammanhanget kan det vara värt att tipsa om relevant doktrin. Här hänvisar jag till Maträtt – Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt, utgiven av Juristförlaget 1994. ISBN 9789175986753!