Alternativ pasta för Barilla

En av ägarna i livsmedelsföretaget Barilla har visat prov på homofobi genom ett mindre kvalificerat uttalande. PRVbloggen målar naglarna och resonerar lite runt alternativ design och varumärken.

Guido Barilla yttrade i veckan något i stil med att om homosexuella inte gillar att företaget inte gillar homosexuella kan homosexuella äta annan pasta än Barillas. Och det kan man ju anta att de gör. Det här kan man skoja om, men det är ju faktiskt inte alls roligt. Jag stannar där, i väntan på en hel pudel.

I väntan på pudeln undrar jag om inte Barilla skulle satsa på en regnbågsserie? Saltå Kvarn har ju sin Tricolore, men jag menar löpa linan ut. Hela regnbågen. Fatta vilken goodwill. Det raserade ryktet skulle raskt repareras. Regnbågspastan skulle gå som smör i solsken. Eller som ravioli på en skolbespisning.

Så det gäller nog att skydda sig?

Camilla Damström, varumärkeshandläggare på PRV, kan man designskydda mat? Jag tänker pasta man köper i kartong?

Själva utseendet på pastan kan man designskydda förutsatt att man har ett alldeles nytt utseende som inte liknar något som finns på marknaden sedan tidigare. Det gäller så klart även andra matvaror. Värt att nämna kan vara att utseendeskyddet inte är begränsat till typ av produkt, utan formen är skyddad oavsett vilket typ av produkt som tillverkas.

Är det vanligt att mat designskyddas?

Vid några snabba sökningar i designregistret verkar det inte vara alltför vanligt. Samtliga registreringar som har funnits avseende pasta är avförda. Nu kan det vara lite missvisande, eftersom produktbeskrivningen anges av sökanden själva och inte av PRV. I klassen som pasta hör till finns 60 registreringar för tillfället, men ingen av dessa avser pasta.

Finns det skydd – design eller varumärke – för olikfärgad pasta i samma kartong, typ regnbågens färger?

Vad jag kan se finns ingen pasta designskyddad för tillfället. I varumärkesregistret finns över 700 utstyrselmärken registrerade i klass 30, så det är lite svårt att se om någon av dem avser multifärgad pasta. Jag har sökt på Kungsörnen, Barilla och Zeta som innehavare, men ingen har någon pastarelaterad utstyrsel registrerad.

Vilka klasser pratar vi om?

Vad gäller design är livsmedelsklasserna 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6 och 1-99 och pasta hör till klass 1-1.

Vad gäller varumärke är livsmedelsklasserna klasserna 29, 30 och 31. Pasta hör till klass 30.

Tack Camilla!

Det finns alltså alla möjligheter att göra affär här. Så, Guido och ni andra på Barilla, ta chansen att bli först med regnbågsserien! Kom ihåg vem som kom med idén… Och… glöm inte att skydda er!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Prideflaggan förekommer i olika varianter med som mest åtta färger. Färgerna symboliserar olika egenskaper: rosa – sexualitet, röd – liv, orange – helande, gul – solen, grön – naturen, turkos – konst/magi, blå – harmoni, lila – anden.

Vanlig pasta har en benvit färg. Olikfärgad pasta fås genom inblandning av (företrädesvis) naturliga födoämnen i degen: grönt – spenat, basilika, rött – tomatpuré, svart – sepia från bläckfiskar, orange – morot, brunt – kakao, gult – saffran, curry. Återstår alltså lite mixande för att pricka in alla färgerna.

Kommentarer inaktiverade för Alternativ pasta för Barilla

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.