Marcus Malek om IP-strategier och värderingar

Jag fick möjlighet att samtala med Marcus Malek om hans spännande arbete som konsult inom IP-värderingar och strategisk IP-rådgivare, eftersom Marcus sitter med i expertpanelen i vårt webbsända seminarium Värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag, den 18 oktober.

Marcus Malek

Marcus Malek

Vad är din titel och vad gör du?
Bor i London sedan 4.5 år och arbetar sedan 18 månader tillbaka som konsult hos ClearViewIP en englandsbaserad IP konsultbyrå, tidigare arbetade jag 3 år med att investera i och kommersialisera patentportföljer för en fond. Som konsult är jag främst strategisk rådgivare åt stora multinationella bolag och hjälper dem med kommersiell- och teknisk analys samt att generera intäkter från deras IP portföljer genom licensiering och transaktioner.

Värderar du alla sorters IP-tillgångar?
Skulle uppskatta att patent utgör 95% av min värderingsuppdrag. Eftersom det är mest patent-transaktioner som sker så har de också störst behov av att värderas. Det har hänt att jag även värderat copyright/mjukvara och varumärken.

Är du specialiserad på ett särskilt teknikområde? Behövs det som värderare?
Jag är ”specialiserad” på videoteknologi, streaming och mobila tjänster och de flesta uppdragen hamnar inom konsumentelektronik/mobil/online, återigen korrelerat till vilka transaktioner som sker på marknaden. Jag tycker inte man behöver vara specialiserad på ett särskilt teknikområde, men det krävs en grundläggande uppfattning. Givetvis är det ingen nackdel att vara specialiserad då den tekniska analysen kan gå snabbare men värdering handlar lika mycket (om inte mer) om att förstå hur IP transaktioner sker och generella marknadstrender för att kunna uppskatta alla de faktorer som gör IP/patent mer eller mindre värdefullt.

Vad driver dig i ditt arbete? Teknik eller affärer? Teknik och affärer?
Helt klart teknik och affärer. Att kommersialisera IP är fantastiskt på det sättet att det knyter samman teknik, produkt och affärer.

Var är IP-marknaden hetast i Europa/världen?
USA är fortfarande tveklöst den hetaste IP marknaden eftersom det är den största marknaden och det juridiska systemet gör det möjligt för IP-ägare att få väldigt stora skadestånd. Sista åren har icke-europeiska bolag fokuserat mer på Europa, främst Tyskland, Holland och England, men det är fortfarande väldigt smått i jämförelse. I Asien är Korea och Kina på frammarsch, men även här är det fortfarande bara i ett tidigt stadie. I nästan all marknadsaktivitet är det minst en amerikansk part involverad, antingen direkt eller som mellanhand/tredje part.

Vad gör du framöver i livet? Hur har ditt arbete då utvecklats?
Jag tror att mycket kommer hända inom video/streaming och hoppas kunna vara fortsatt involverad i det. Eftersom det är otroligt många tekniska och juridiska plattformar som länkas samman så tror jag att IP kommer vara en nyckelfunktion (precis som den är inom telekom idag) och tätt relaterat till affärsmodell, konkurrenskraft och intäkt.

Tack Marcus för ett spännande samtal och PRVbloggen hälsar alla läsare välkomna att ta del av vårt webbsända seminarium:
Värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag, den 18 oktober

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Marcus Malek om IP-strategier och värderingar

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.