Kan jag få varumärkesskydd när någon annan hunnit före?

Veckans frågaVeckans fråga:
Jag tänkte söka varumärkesskydd för ”XXX” (vi äger XXX.se men inte .com). Det finns dock en amerikansk organisation med samma namn som har ett varumärkesskydd enligt Svensk Varumärkesdatabas. Nu kan jag inte bedöma om vi kan få ett varumärkesskydd inklusive logga för vår inriktning, det vill säga konferens/event med IT-inriktning.  Kan du hjälpa mig framåt i detta?

Anton Blomberg på PRV:s kundtjänst svarar:
När man ansöker om ett varumärke så är det viktigt att det inte finns några tidigare registrerade rättigheter som kan förväxlas med det varumärke som du vill ansöka om. Som du redan upptäckt så finns det ett gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) registrerat under samma namn. Det varumärket är registrerat för utbildningstjänster. Om du väljer att göra en ansökan så är det viktigt att du tittar på den klassning som de har angett och formulerar din klassning så att den inte omfattar identiska eller liknande tjänster.

Varumärken kan samexistera med samma namn i fall de inte omfattar identiska varor eller tjänster eller varor och tjänster av liknande slag. Det är viktigt för dig att titta i klass 41 när du ska göra din ansökan. I klass 41 ingår tjänster som event, seminarier och konferenser.

Ansöka:
För att skydda ett namn/figur gör man en ansökan om registrering av varumärke. På vår webbplats kan du välja att göra en ansökan elektroniskt eller skriva ut en blankett som du skickar med posten.

I ansökan ska du beskriva för vilken/vilka varor och/eller tjänster som du önskar skydda ditt varumärke. Förutom att ange varor och tjänster ska du också uppge den eller de klasser i vilken de ingår. Det finns 45 olika klasser där klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser.

Ansökningsavgifter:
Elektronisk ingivning av ansökan:
Grundavgiften är 1800 kr och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

Pappersansökan – observera att den kostar mer än elektronisk ansökan:
Grundavgiften är 2300 kronor och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.
Se Avgifter och betalning

Handläggningstid:
Handläggningstiden för din varumärkesansökan finner du under Tid till besked

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Kan jag få varumärkesskydd när någon annan hunnit före?

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.