Luftgitarr säljes för 650:-

Metro skriver om Rolle Palmberg, 34, som säljer sin luftgitarr. En kär klenod som övervarat ett otal Ålandskryssningar. Försäljningen är naturligtvis ytterst intressant ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Svensk Patentdatabas ger 124 816 träffar på luft och 91 på gitarr, men inte en enda på luftgitarr. Inte så konstigt, kanske. Att ge sig på att klassa gitarren enligt CPC (Cooperative Patent Classification) vore naturligtvis frestande, men inte heller det verkar vara någon framkomlig väg.

Apparaten, eller anordningen, finns ju inte. Inte heller metoder eller förfaranden för att spela på den. Inte ens användningen av själva gitarren skulle vara möjlig att patentera. Även om Rolle Palmberg bevisligen lirat på Ålandsbåten.

En uppfinning måste ha teknisk karaktär för att vara patenterbar. Det vill säga den måste följa naturlagarna. Det så kallade Philipsmålet sätter visserligen ribban lågt för vad som kan anses vara tekniskt, men det föreskriver ändå en apparat som på något sätt processar en elektrisk signal. Högst oklart i vårt fall hur man skulle ansluta Marshallförstärkaren till luftgitarren.

Om vi tittar på möjligheterna till designskydd så står det i Mönsterskyddslagen att den som har skapat ett mönster kan få ensamrätt till det genom registrering. Det står också vad som är ett mönster:

”I denna lag avses med mönster: en produkts eller produktdels utseende, … särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.”

Ok, luftgitarren har varken linjer, konturer, färg, form eller ytstruktur. Och den är högst immateriell. Där sprack den skyddsformen.

Cecilia Fröderberg, expert på innovationssystem på PRV, finns det någon skyddsform som skulle kunna omfatta Rolles luftgitarr?

Det jag först och främst kommer att tänka på är det namn han använder för att marknadsföra sig själv. Där kan en varumärkesregistrering vara viktig. Namnet på ”Rolles show” från Ålandsbåten skulle kunna skyddas under ett varumärke.

Han har också sitt eget varumärke att tänka på (som stärks av skriverier i Metro och texter som denna 🙂 anm.). Vill han kunna rida på framgången av skriverierna är det smart att registrera namnet som ett varumärke.

Som alla som vill nå ut behöver han se till att registrera – och äga rättigheterna – till domännamnet, det vill säga det namn som han vill lägga sin hemsida under. För att äga rättigheterna behöver han kombinera domännamnet, som utgör själva adressen, med en varumärkesregistrering, som utgör en ensamrätt.

Sedan har han ju också upphovsrätten att luta sig mot när det gäller till exempel den musik han framför.

Kejsarens nya kläder fanns ju inte heller, ändå lyckades H.C. Andersen göra sagan till en världssuccé. Finns det något sätt som Palmberg skulle kunna kommersialisera på den här försäljningen?

Han har ju upphovsrätt på framträdandena från Ålandsbåten, där kan det handla om biljettintäkter. Kanske har han gjort någon videoupptagning som han kan sälja. Den är ju i så fall också skyddad av upphovsrätten.

Om det blir en framgångssaga – och han tröttnar på att åka båt – skulle han faktiskt kunna licensiera ut hela showen till någon annan som uppträder, och ta en del av vinsten. Han skulle även kunna ge ut böcker, till exempel ”Luftgitarrspelandets grunder” eller ”Min luftgitarr och jag”.

Om han har fans som hör av sig kan han upprätta ett kundregister. Genom det kan han sedan marknadsföra sina spelningar eller produkter. Det gäller bara att ha koll på Personuppgiftslagen (PUL).

Men det kan ju ligga en hel del annat Rolle Palmbergs affärsidé. Och det är utifrån den han ska fundera på hur han ska hantera sina högst immateriella tillgångar för att nå största möjliga framgång.

Tack Cecilia!

PRVbloggen följer med stort intresse försäljningen av Rolle Palmbergs luftgitarr. Och Rolle, du är alltid välkommen till PRV med dina frågor om immaterialrätt. Ring Kundtjänst på telefon 08-782 28 00!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Luftgitarr säljes för 650:-

  1. Jag noterar på tredje dagen att annonsen på gitarren är borta från Blocket. Man kanske inte tänker på det i förstone, men det ligger ju ett icke oansenligt medialt värde i att köpa gitarren. Umgicks faktiskt själv med tanken på att registrera min skrivarstuga, pynta 650 pix och ringa Metro…