Från idé till affärsstrategi – hur kan immaterialrätt stärka företaget?

Jag har fått möjlighet att prata lite med Dimitris Giannoccaro om hans spännande arbete som VD för en relativt nystartad patentbyrå, eftersom Dimitris sitter med i expertpanelen i vårt webbsända frukostseminarium: Från idé till affärsstrategi – hur immaterialrätt kan stärka företaget, 10 december   som PRV och VINNOVA arrangerar tillsammans.

Vem är du i IP-världen?
– VD och grundare för Sveriges modernaste patentbyrå där jag dagligen arbetar med HUR företag kan använda immaterialrätt mer strategiskt.

Dimitris Giannoccaro, VD för IAMIP

Dimitris Giannoccaro, VD för IAMIP

Vad kan en immaterialrättsstrategi ge ett företag rent konkret?
– Möjligheten att identifiera företagets immateriella tillgångar, få en verklig bild av hur konkurrenterna jobbar med sina immateriella tillgångar samt hur företaget ska arbeta med immaterialrätt de tre kommande åren där man sambinder teknik med ekonomi.

Varför prioriteras det inte alla gånger att arbeta med en strategi för immaterialrätt?
– Det saknas processer och verktyg idag som möjliggör sådant strategiskt arbete för företagen. Ett annat problem är att man har skapat sig en falsk trygghet genom att man har skyddat (registrerat patent, design med mera) sin produkt eller idé. En strategi ska inte enbart behandla hur man skyddar sin produkt eller idé utan hur man håller konkurrenten borta från sitt affärsområde på bästa möjliga sätt.

Immaterialrätt i praktiken. Vad är det för dig?
– Ett av flera verktyg som kan skapa otroliga möjligheter om man använder det strategiskt.

Tack Dimitris för en snabb inblick i företagens IP-vardag och PRVbloggen hälsar alla läsare välkomna att ta del av vårt webbsända seminarium:
Från idé till affärsstrategi – hur immaterialrätt kan stärka företaget, 10 december.

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “Från idé till affärsstrategi – hur kan immaterialrätt stärka företaget?