Testa ditt företag och se nya möjligheter!

Oanvända resurser, nya möjligheter eller gömda guldgruvor? Kartlägg ditt företags immateriella tillgångar med vårt företagstest Genomlysningen. Det här testet hjälper dig att hitta dina outnyttjade tillgångar. När du har svarat får du veta mer om hur du kan få råd och ekonomiskt stöd för att omvandla dem till värdefulla resurser.

Frågorna som ställs handlar bland annat om ditt varumärke, upphovsrätt, din affärsidé, men också om företagets kompetens, arbetsmetoder, utveckling, kundbas och tillverkningsprocesser. Företagstestet är självklart helt anonymt och konfidentiellt och hjälper dig att inventera helheten kring ditt företags immateriella tillgångar.

Värdet av de immateriella tillgångarna är ofta mångdubbelt större än värdet hos de materiella. Det kan vara unik kunskap som byggts upp inom företaget, kundregister, ett omtyckt varumärke eller informationsmaterial. Genom att kartlägga och hantera dessa – ofta dolda – tillgångar på ett strukturerat sätt kan ditt företag vinna konkurrensfördelar och bli mer framgångsrikt.

Ett gott nytt år önskar vi dig!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Testa ditt företag och se nya möjligheter!

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.