Varumärke och design på en internationell marknad

Vi är mitt uppe i en internationell verklighet och många svenska företag söker sina marknader på en global arena. Att söka varumärkesskydd och designskydd som gäller i EU med en enda ansökan framstår som mer och mer praktiskt för många företagare, vilket man kan göra hos OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market. Jag har fått tillfälle att samtala med min kollega Markus Dahlberg, verksamhetsutvecklare på PRV:s Design- och varumärkesavdelning, som nu är utlånad till OHIM i Alicante för arbete i olika projekt.

Vilket är ditt bästa varumärkesråd till ett svenskt företag som står i begrepp att söka varumärkesskydd som ska gälla på flera marknader i Europa?
Innan man ska söka skydd så bör man göra en gransknig för att se om varumärket man vill registrera redan används eller är registrerat. Man kan själv börja med att söka i söktjänsten TMview. Där kan man markera de länder man är intresserad av att söka skydd i och göra en sökning. Samtliga EU medlämsländer är med och förra månaden anslöt sig USA och Ryssland. Tycker man att det är svårt och tidskrävande att göra sökningar själv så finns det flera olika byråer som kan hjälpa till att göra en ”förhandsgranskning”. Även PRV erbjuder konsulttjänster för förhandsgranskning av varumärken där du får ett snabbt svar på om någon annan redan har ett identiskt eller liknande kännetecken.

Hur kan man som företagare komplettera sin varumärkesansökan så att den gäller för länder utanför Europa?
– Har man gjort en nationell varumärkesregistrering kan man välja att ansöka om en internationell registrering genom WIPO. På den blanketten så väljer man de länder som man är intresserad av att söka skydd i. På PRV:s webbplats under Internationell registrering finns en länk till en kalkylator som kan ge en hint om kostnaden.

Står företagare i Europa inför samma immaterialrättsliga frågeställningar?
– Jag skulle tro att företagare i Europa har liknande frågeställningar men lagarna och processerna är annorlunda i de olika länderna. I vissa länder har man kommit längre i att underlätta för företagarna att bland annat registrera sitt varumärke och processa kring de olika IP-rättigheterna.

Vad arbetar du med på OHIM?
– Den 29 januari är det kick-off för två nya designprojekt. Ett som rör grafisk återgivning av design. Hur man visar en design med bilder, vilka bilder som är godtagbara. Det andra projektet rör klassificering. Söker man på en produktbenämning i söktjänsten Designview kan det vara så att liknande produkter placerats i olika klasser. Just nu så förbereder vi två projektbeskrivningar som är underlaget till de två projekten.

Vad vill du ta med dig från OHIM när du är tillbaka i Sverige, på PRV?
– Innan jag började på OHIM så trodde jag att det var OHIM som styrde det mesta och att man som nationellt kontor hade lite att säga till om. Nu har jag insett att OHIM har stor respekt för varje enskilt nationellt kontor och att man verkligen lyssnar på de synpunkter som landet har. Vill man som land driva en särskild linje så är det möjligt.

Tack Markus!

Webbtips:
I PRV-skolans filmklipp kan du höra mer om vad Markus har att berätta:
PRV-skolan

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Varumärke och design på en internationell marknad

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.