Hope – modet att leva och växa i

Hope är varumärket som vill ladda sina kläder med kvalitet, jämställd omsorg om detaljerna och starkt moderna värderingar i livsstilsfrågor.

HopeHope vill i sin marknadsföring kommunicera att deras kläder förenar det bästa inom konfektion för manligt och kvinnligt mode. De menar att designen vinnlägger sig lika mycket om innerfickans detaljer som den uppenbara ytan. Kombinationen av innehåll och utseende är grundfilosofin för Hope. När de summerar sin resa är de inte förvånande att varumärket vuxit sig starkt i hela Skandinavien och nu tar sig fram i Holland och övriga länder i Europa där jämställdhet i yrkeslivet är på frammarsch. Hope finns idag över hela världen, men ser för närvarande sin största tillväxtmarknad i Europa.

Ladda varumärket med rätt associationer
Att bygga ett varumärke är en mycket tidskrävande process och en stor investering som man måste säkra. Ann Ringstrand, designer och en av grundarna av Hope berättar om hur hon tidigt lade immaterialrättsfrågorna på bordet. Ann kom från modeindustrin och hade sett hur oerhört viktigt varumärkesbyggandet är i relationen med kunderna. Tidigt säkrade Hope sitt varumärke på olika marknader och i olika former. Ordet ”Hope” förenade en grafiskt tilltalande typografisk form med en positiv innebörd.
– Denna kombination kändes inspirerande och gångbar redan från allra första början, säger Ann.
Nu är varumärket välkänt och inarbetat men vägen dit har inte varit helt självklar.
– Associationerna till namnet har ibland närmat sig en religiös genre som varumärket inte har varit förknippat med. Då har det varit viktigt med tydlig kommunikation kring vad varumärket faktiskt står för och varumärkesregistreringar att luta sig mot, berättar Ann.
I de egna fysiska butikerna får Hope möjlighet att presentera varumärket i sitt rätta sammanhang och samtidigt få värdefull direktkontakt med kunderna.
– På så sätt tar vi vara på de möjligheter som fungerar bra och är lyhörda för saker som kan förbättras och förtydligas, säger Ann.

Hög medvetenhet om immaterialrätt
På Hope har man från början haft en hög medvetenhet om immaterialrättsfrågor och tidigt anlitat ett ombud som bollplank. Med tiden har förvaltandet av varumärket blivit en oerhört viktig uppgift. På regelbunden basis gör Hope bevakningar av sina rättigheter och agerar vid kopiering och intrång. Kopiering sker oftast av de stora modekedjorna. Många gånger är det basplaggen som skor, väskor och ytterplagg som blir kopierade. När så sker kontaktas företaget i fråga. I många fall kommer det till stånd en förlikning och man kan undvika juridiska åtgärder och en tidskrävande rättsprocess. I det här sammanhanget är det så viktigt med registrerade varumärke. Även andra skydd är värda att nämna, som till exempel domännamn som är så starkt förknippat med varumärket. I Hopes fall är domännamn särskilt viktigt eftersom en av deras största butiker är online. I vissa fall använder man även designskydd för att säkra mönsterkonstruktion och grafiska mönster.
– Det är smart att säkra sitt varumärke med relevant skydd redan från början. Som ung och passionerad designer är detta ett faktum som man lätt förbiser. Kanske fastnar man för ett namn, blir förälskad i det och undersöker inte dess potential och begränsningar på olika marknader. Större medvetenhet om immaterialrätten skulle behövas tidigt i utbildningen på designskolorna, poängterar Ann.

Lär dig mer om varumärke och andra immaterialrätter i PRV-skolan online

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Hope – modet att leva och växa i

Under varumärke

Kommentarer inaktiverade.