Sälja och köpa immaterialrätter?

Nu finns webbtjänsten IP Marketplace på engelska! Idén med tjänsten är att vem som helst där ska kunna lägga ut egna immaterialrättigheter och erbjuda dem för licensiering eller förvärv.

Den danska patentmyndigheten, Patent- og varemærkestyrelsen, har drivit tjänsten IP Marketplace sedan 2007 och nu är den nyligen översatt till engelska och gjorts tillgänglig för en större målgrupp. På IP Marketplace kan du annonsera dina patent, patentansökningar, bruksmönster, design och varumärken – så kallade immaterialrätter – till försäljning eller licensiering. Du kan också använda IP Marketplace när du söker efter rättigheter att köpa eller licensiera, eller när du söker efter partners för innovationsprojekt som bygger på patenterbar kunskap. IP Marketplace är gratis för både köpare och säljare. Kolla gärna in tjänsten på www.ip-marketplace.org

[PRV ser det som naturligt att informera om marknadsplatsen via länkning, eftersom tjänsten är en del av vårt myndighetsgemensamma arbete i nätverket Innovaccess. Det ska dock påpekas att PRV inte är medsponsor till den danska tjänsten och inte tar på sig något ansvar för dess funktionssätt eller konsekvenser. PRV har för närvarande inga planer på att öppna en egen motsvarande marknadstjänst.]

/ Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Sälja och köpa immaterialrätter?

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.