PRV och WIPO möter småföretagare och rådgivare

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Vi befinner oss på Ideon Science Park i Lund. Miljön är kreativ och inspirerande. Här föds nya idéer och här omsätts tankar till nya produkter och tjänster som leder till företagande. Immaterialrätten är en viktig ingrediens i processen. Hur gör man för att ta tillvara sina immateriella rättigheter, när söker man patent och hur ger immaterialrätten konkurrensfördelar, var några av frågorna som diskuterades.

Under två dagar bjuder WIPO och PRV in till ett informationsmöte om de internationella patent-, design- och varumärkessystemen. Ett fyrtiotal entreprenörer, rådgivare och representanter från ombudssidan såg möjligheten att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter i  branschen.

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg inledde fredagens seminarium genom att lyfta fram de samarbeten PRV har med WIPO, bl.a. berättade hon om de många kommittér och arbetsgrupper som PRV deltager i. Hon berättade också om det samarbeten PRV har med WIPO, som är finansierat av SIDA. Detta specifika arbete handlar om att utveckla och utbilda utvecklingsländer inom immaterialrättsområdet. Ett viktigt uppdrag som PRV arbetat med många, många år och har stora förhoppningar om att forsätta med.

Avslutningsvis uppmanade Susanne Ås Sivborg alla deltagare att ta tillvara på de kontaktskapande möjligheterna som uppstår när representanter med immaterialrätten som gemensam nämnare träffas för att utbyta erfarenheter.

/Annika Ulltin, Kommunikationschef på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV och WIPO möter småföretagare och rådgivare

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.