Webbseminarium 19 mars: Företag i kreativa och kulturella näringar

Företag i kreativa och kulturella näringar säljer ofta en tjänst, upplevelse eller ett koncept. Hur kan immaterialrätten användas i dessa företag för att lyckas bättre?

Följ vårt seminarium via webben som pågår idag 19 mars kl 10-12.
Skriv gärna frågor och kommentarer här nedan och twittra med oss under seminariet, #ipdialog.

Webbseminarium 19 mars: Företag i kreativa och kulturella näringar

För verksamma inom kreativa näringar kan de immaterialrättsliga reglerna kännas abstrakta. Men i många fall är immaterialrätten en viktig del för den kreativa verksamhetens framgång. Vid det här seminariet diskuterar vi:

  • Kan man skydda en tjänst eller ett koncept?
  • Hur designar man ett attraktivt erbjudande – har det med immaterialrätt att göra?
  • Vilka är möjligheterna och svårigheterna?

Ur innehållet
Konkreta exempel och en erfaren expertpanel:
Vid seminariet exemplifierar vi frågeställningarna med North Kingdom på plats, en digital kommunikationsbyrå som laddar sina kunders varumärken med känslor. Bland deras kunder märks stora och välkända varumärken som Lego och Adidas. Vi diskuterar utifrån VD David Erikssons konkreta frågeställningar.

En erfaren expertpanel bidrar med stor samlad kompetens inom immaterial­rätt och från kreativa branscher:
Christina Wainikka, jurist, Wainikkas Innovationsbyrå. Har arbetat med immaterialrättsfrågor sedan tidigt 90-tal, bland annat med frågor kring tjänsteinnovationer och användning av immaterialrätt som grund för affärsmodeller.

Magnus Ahlgren, chefsjurist, PRV:s Design- och varumärkesavdelning. Erfaren föreläsare som tidigare arbetat som nationell expert på EU:s varumärkesmyndighet, OHIM. Ledamot i den svenska delegation som arbetar med förslaget till ny EU-varumärkeslagstiftning.

Eva-Karin Anderman, programchef SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Ansvarar för forskningsrelaterade frågeställningar och projekt inom designområdet.

Varmt välkommen!
Önskar Cecilia Fröderberg, moderator för seminariet och projektledare på PRV och Charlott Galant, utbildningsansvarig på PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

2 svar till “Webbseminarium 19 mars: Företag i kreativa och kulturella näringar

  1. En tjänst eller koncept är något som oftast utvecklas över tid dvs. beskriver en progression. Hur skyddar vi denna progression (i stället för en statisk kodning) där kodningen av ett varumärke (för tjänst eller koncept) påverkas och kanske förändras förändras över tid. Med andra ord ‘hur skapar vi hållbara varumärken över tid’ ??

  2. Varumärken är spännande just för att de är dynamiska. En del av deras värde ligger ju också i betraktarens öga, dvs är något som företaget självt kan ha svårt att styra över.

    För att hantera detta är det viktigt att försöka vara öppen för att varumärket kan komma att utvecklas, vilket också kan få återverkningar. Det kanske är så att varumärket behöver kompletteras med registreringar i fler klasser, eller att varumärket har fått ett smeknamn i folkmun som i sig kanske kan behöva registreras.

    Det kan också vara värt att ibland backa tillbaka till vad som är varumärkets ”hårda kärna” – vad är det företaget och varumärket ska stå för. Om dessa värden hålls levande kan ofta varumärket samtidigt klara sig bra i en dynamisk värld.