Innovationsprofilen Per Frankelius

Jag har fått möjlighet att intervjua innvoationsprofilen Per Frankelius, Ph.D. och Associate Professor, Linköping University Department of Management and Engineering om hans spännande arbete mitt i smältpunkten för uppfinningars betydelse för Sverige.

Per Frankelius

Per Frankelius

Vad gör du?
Mer allmänt arbetar jag som forskare och lärare vid Linköpings universitet och har fokus på områdena innovation, marknadsföring och omvärldsanalys. Gränslandet mellan dessa intresserar mig mycket. Den legendariske managementgurun Peter Drucker sa följande redan 1954: ”Because it is its purpose to create a customer, any business enterprise has two – and only two – basic functions: marketing and innovation.” Han hade rätt i att dessa områden är viktiga. Men han missade innebörden av innovation, ty innovation är något principiellt nytt som vinner insteg ofta på en marknad och därför är marknadsföring ofta en integrerad del av innovation. Vad gäller min forskning startade den i slutet av 1980-talet. Tio år ägnades åt en studie av DNA-teknikens och Pharmacias utveckling.

Mer specifikt har jag nyligen avslutat ett projekt om uppfinningars betydelse i modern tid. Se Vinnovarapport
Ett annat projekt handlade om innovation inom kulturens värld (fallstudie av Dalhalla) och det publicerades i England förra året. Ett tredje nyligen avslutat projekt är Global Vision, om exportproblematik för miljöteknikföretag.
Just nu arbetar jag med fyra forskningsprojekt: Ett är en studie av Research Triangle Park i USA. Ett annat är en studie av innovationsbegreppet samt utveckling av en ny modell för att beskriva innovationer. Ett tredje handlar om innovation i offentlig sektor (historisk exposé samt framtidsförslag). Det fjärde och viktigaste är en satsning under namnet Grönovation.
Om Grönovation: Vi utvecklar kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna som t.ex. jord- och skogsbruk. Många har bilden att ”vi lämnat jordbrukssamhället bakom oss” men ack så fel det är. Projektet stöds av Vinnova och kommer att fördjupa förståelsen för innovationsbegreppet och generera kunskaper och idéer om hur man kan driva innovationsprocesser på nya sätt. Inte minst handlar det om hur användare kan vävas in tidigt i innovativa processer. Vid sidan om studier iscensätter vi “fältexperiment i skarpt läge”.

Precisionsharv.

Precisionsharv. Per Frankelius.

Jag försöker bl.a. fullända innovationsprocessen kring den harv som jag fick patent på nyligen. Jag inledde projektet i hög grad för att förstå hur uppfinnar- och patenteringsproceser kan gå till. Jag ville uppleva det inifrån, snarare än att bara försöka förstå innovation genom att ”titta på det utifrån”. Att få genuin access till verkligheten är något som t.ex. professor Evert Gummesson slagit många slag för.

Vad är roligast i ditt jobb?
Det roligaste med jobbet är att träffa så många intressanta personer inom och utom universitetet. Alla bär på idéer, reflektioner och kunskaper. Studentkontakterna ska inte förglömmas. Dels har de mängder av kunskap som vi lärare får till livs, dels ställer de frågor som är stimulerande och stärker även forskningen. Men jag har också äran att delta i en rad konferenser, seminarier och studieresor. Det är verkligen roligt. Förra veckan åkte vi t.ex. runt i Skåne och träffade lantbrukare.

Kan du beskriva din miljö vid Linköpings universitet?
Jag skulle vilja säga att miljön i Linköping präglas av pragmatism och tro på framsteg och utveckling. Kommunen har slogan ”där idéer blir verklighet” och även universitet sprudlar av utveckling. Studenterna är den viktigaste kraften. Jag brukar säga till gamla polare som nu är höga chefer i stora internationella bolag att de må ha mycket men de har inte studentkontakterna. Vad som händer på universitetets olika campus är bara en del av bilden. Inte minst är samverkan med omvärlden ett kännetecken för miljön i Linköping. Inte minst spelar Östergötland som helhet stor roll. Här finns spännande företag i kommuner som Vadstena, Norrköping, Väderstad och Åtvidaberg. En riktig smältdegel av skaparkraft.

Vad är svårast i ditt arbete?
Det första är att hålla ihop alla trådar inom de ganska stora samarbetsprojekt som jag driver. Det andra är att hantera den ökande mängden administration. När vi drev vårt EU-projekt om miljöteknik höll vi på att gå under av allt blankettarbete. Det tredje är att reda ut en del kniviga frågor i forskningen. Var går t.ex. gränsen mellan imitation och ”inkrementell innovation”?

Hur får du inspiration och lär nytt?
Oj, det var en svår fråga. Kanalerna är flera. Visserligen ägnar jag mycket tid åt att läsa artiklar och böcker – länge hade jag en hel lägenhet i Örebro bara för att få plats med alla böcker. Min fru blev inte glad när jag nyligen köpte en förstaupplaga av Schumpeters innovationsbok för ca 25 000 kronor från ett holländskt antikvariat. Men mer viktigt är alla kontakter med människor som besitter erfarenhet och idéer. Jag har fått äran att resa till spännande platser – allt från St Petersburg och Budapest till San Francisco och Bryssel.
Resor i all ära. Men allra viktigast är de projektpartners som ingår i våra olika satsningar. Projektet Grönovation kan ges som ett exempel. Det koordineras av Linköpings universitet men det är ett genuint samarbete mellan en rad organisationer, exempelvis 3M, Agroväst i Skara, Biototal, filmbolaget Cre8it, mässan Elmia, Energiutvecklarna Norden (med patent på en ny typ av biogasreaktor) och Hushållningssällskapet (som fyllde 200 år i somras!). Här ingår även Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantmännen, rådgivarkonsulterna Lovanggruppen, SLU, SMHI Svenska Mätanalys, Tolefors Gård, apputvecklarföretaget VicVision och mötesplatsen Vreta Kluster som ligger granne med Vreta Kloster.

Varför är samverkan med företag och organisationer så viktigt?
Dels är det roligt, dels skapar det en massa värden i samhället men framförallt är det vägen till fördjupad kunskap för alla parter. Michael Gibbons har kallat det ”knowledge production Mode 2” och liknande filosofi finns vid t.ex Stanforduniversitetet som jag besökte för något år sedan.

Och betydelsen av immaterialrätt?
Jag har via konferenser och publikationer stridit i många år för betydelsen av immaterialrätt (eftersom många kritiserar t.ex. förekomsten av patent). Här följer mer läsning av vad jag har skrivit om detta för olika sammanhang.
– Innovationer och immaterialrätt i filosofiskt perspektiv:
Innovationer-institutioner_PRV_10feb2011
– The rise of the European continent: Old theories and new hypotheses related to innovation:
European_Continent–(European_Conf_2011)

Tack Per för intervjun och för ditt förslag om patentdiplom som PRV nu kan erbjuda sina kunder!

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovationsprofilen Per Frankelius

Under innovation

Kommentarer inaktiverade.