Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

I går, den 8 april, var PRV i Malmö och gav kurs för rådgivare om hur man affärsstrategisk kan hantera immateriella tillgångar. Tillsammans med Hanna Bruck från Valea och Olof Hansson från Whitelines diskuterades hur och varför ett företag behöver en strategi för hanteringen av sina immateriella tillgångar.

Ett 20-tal rådgivare var på plats för att med hjälp av teori och case-diskussioner förkorvara sig i hur viktig en omvärldsbevakning kan vara, hur ett företag hela tiden måste omvärdera sina tillgångar, varför avtal är viktiga, hur lagen om företagshemligheter kan användas för att skydda en idé.

Engagemanget var stort både från deltagare och föreläsare som båda konstaterade att det sällan finns ett ”rätt” svar på frågan hur man bäst hanterar sina immateriella tillgångar men att det är viktigt att kunna medvetna beslut.

140408

Utbildningen är en del av PRV:s och VINNOVA:s gemensamma uppdrag, att tillsammans arbeta för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. En ökad kompetens hos rådgivare om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar utgör en nyckelkomponent i detta.

Charlott Galant, PRV

Kommentarer inaktiverade för Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.