Världsröstdagen, klassisk sång och patent

PRVbloggen uppmärksammar Världsröstdagen (World Voice Day) idag med en kort men halsbrytande odyssé genom patentlitteraturen.

Patent FR 623743 (A)

Patent FR 623743 (A)

Patentbeviljade uppfinningar ska skilja sig väsentligt från varandra, i enlighet med patentlagen (2 §). Denna aspekt av lagen följer i allmänhet även människors röster, eftersom de två stämbanden i vart och ett av våra struphuvuden ser olika ut och svänger i en miljö som varierar från person till person. Rösten kan alltså sägas vara ett inneboende visitkort.

De flesta av de mer än 300 000 röstrelaterade patent som finns idag handlar om röststyrning, röstigenkänning, telefoni eller röstsyntes med olika tillämpningar. En annan stor patentgrupp hittar man inom karaoke-genren, där japanska patentverket (JPO) spelar en huvudroll. Därtill kommer den patentgrupp som gäller analys och bot av patienter med röstproblem, exempelvis konstgjorda struphuvuden. Även alla de personer som tycker sig sjunga dåligt eller som vill lära sig sjunga bättre har hjälp att finna i patentlitteraturen.

Till och med den klassiska sången eller operan, alltså det röstområde som i grunden är det minst högteknologiska av alla, har gett upphov till ett flertal patent. Anledningen är oftast det stora besvär och den enorma kostnad det ofta innebär att lära sig sjunga enligt den klassiska tekniken.

Operasång, som utan mikrofon kan höras över en orkesters maffiga ljud, skapas med hjälp av en rad akustiska parametrar, som tar runt tio år för en sångare att tillägna sig. Klassisk sång ställer bland annat mycket stora krav på andningsteknik, hållning, käkposition, språkkunnande och förmåga att sjunga någorlunda rent. För alla dessa nödvändiga hörnstenar kan man hitta passande patent, vars främsta syfte är att förkorta de tio läroåren så långt det är möjligt.

Att höras på långt håll (att projicera rösten eller att ”sjunga i masken”) är en av de saker som tar längst tid att lära sig. Ett behändigt hjälpmedel för att ge återkoppling till blivande klassiska sångare uppfanns på 20-talet i Frankrike: FR 623743 A, se bilden ovan. Två reflektorer och en slags spatel reflekterar röstljudet tillbaka till sångaren. Très chic !

Patent 202948605 (U)

Patent 202948605 (U)

För att lättare få en tränad operaröst finns det fler föremål att tillgå. Vad sägs till exempel om att träna andning i en apparat som spänner åt en rem runt magen och håller fast dina armar och din rygg och dina fötter? Se ställningen nedan ( CN 202948605 U). I patentskriftens sammanfattning utlovas att din personliga förståelse för andningstekniken kommer att förändra sig grundligt…

Även elektronik används i dessa sammanhang. Den som eftersträvar en högre sångkvalitet bör generellt sett sänka istället för att höja struphuvudet. Detta kan man öva på med en ny elektromyografisk metod från USA: US 2013177885 A1.

Tio års sångutbildning kan som sagt kosta mycket. I Ryssland har det nyligen utvecklats en förbluffande metod för att avgöra en persons sångarpotential redan innan den dyra träningen startat (RU 2380760 C1). Några av de objektiva parametrar som mäts är bland annat röstklang, röststyrka och duration.

Om det låter för påfrestande att sitta fast i olika sångträningsmaskiner eller att utsätta sig för en utvärderingsmetods hårda kritik kan man istället låta en ansiktsmask sjunga själv (CN 202445196 U). Med hjälp av den kan man trollbinda sina åhörare med Beijingopera, se nedan. Ridå!

Patent CN 202445196 (U)

Patent CN 202445196 (U)

 

/ Laura Enflo, klassiskt skolad sångerska och patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Världsröstdagen, klassisk sång och patent

Under patent

Kommentarer inaktiverade.