Casall – för träning och hälsa

Jag har fått tillfälle att intervjua Casalls grundare och VD Carl- Axel Surtevall och ställa frågor kring hur företaget tänker och använder sig av sina immateriella tillgångar.

Casall är ett svenskt born-global företag med immateriella tillgångar inom den expanderande träningssektorn. ”Vi tänkte internationellt från starten och började exportera direkt”, berättar Carl-Axel Surtevall, CEO och grundare av företaget.

Casall. Byxan Sculpure.

Casall. Byxan Sculpure.

Redan från dag ett registrerade Casall sitt varumärke i strategiskt viktiga länder världen över. Likaså var man tidig med att registrera nödvändiga domännamn. Registreringarna blev en viktig bas för företagets utveckling och tillväxt i drygt 30 länder. När företaget startade för trettiofem år sedan var marknaden relativt liten i Sverige, och man satsade på en internationell marknad för att nå ett tillräckligt stort kundunderlag. Målgruppen är träningsmotiverade kvinnor. Med funktion, design och kvalitet vill företaget vinna sina kunder i långsiktiga relationer, berättar Carl-Axel Surtevall. Här är varumärkesregistreringarna en viktig grund.

Utvecklingsarbete och designregistreringar
Casall utvecklar och säljer träningsredskap och träningskläder. Med egna designers och i nära samarbete med till exempel tygtillverkare i Italien och Frankrike eller redskapstillverkare i Taiwan arbetar man fram kvalitet och funktion på material och utförande. Utvecklingen sker både internt inom företaget och i nära samarbeten med tillverkare. I ett sådant upplägg är trygghet och sekretess viktigt.”Långsiktiga affärsrelationer är den bästa säkerheten ett företag kan ha”, säger Carl-Axel Surtevall.

”Immaterialrätten är en liten del i vår affärsstrategi, men en oerhört viktig del”, slår Carl-Axel Surtevall fast. Vissa produkter som hantlar och yogamattor är klassiker som står sig genom åren. Klädkollektionerna är däremot snabbrörliga och sätter trender på ett sätt som är typiskt för modeindustrin. Här är det sällan meningsfullt med registrerbara skydd för varje enskilt plagg eller kollektion.

Casall använder sig, utöver de grundläggande varumärkesregistreringarna, i första hand av designregistreringar. Man upplever att det är en snabb och enkel väg till att skydda sina produkter. I något enskilt fall har man sökt patent på träningsutrustning. ”Vi blir tyvärr kopierade och det är något vi får leva med. Det drabbar alla som är framgångsrika och innovativa. Vi försöker se det som ett bevis på att vi gör bra saker”, säger Carl-Axel.

Digitala kanaler och tillgänglighet
Webbplats, e-handel, träningsapp och närvaro i sociala medier gör företagets hela utbud tillgängligt för kunderna. E-handeln är dock endast ett komplement till återförsäljare och de egna butikerna. I digitala kanaler bygger Casall relationer till kunderna och får på så sätt värdefull återkoppling på produkterna.”Hela vårt sortiment finns inte hos alla våra återförsäljare på alla orter och då har e-handeln en viktig funktion”, menar Carl-Axel Surtevall. Via de digitala kanalerna stöttar och utbildar man återförsäljare och slutkonsumenter. På så sätt bygger Casall sitt varumärke över tid.

Överträning kan bli ett immateriellt hot
”Det största immateriella hotet mot branschen kommer inifrån branschen själv”, resonerar Carl-Axel Surtevall. Experter är rörande överens om att måttlig fysisk aktivitet i vardagen är betydelsefullt och positivt för både den fysiska och mentala hälsan. När träning slår över och blir till ett tvångsbeteende handlar det om fenomenet överträning. ”Trenden för träning är så stark just nu och då finns det risk att det slår över i motsatt riktning, vilket kan skada både individer och vår bransch”, menar Carl-Axel.

Att utmana och ifrågasätta sig själv
”Att ständigt våga förändra och förbättra är vår själ”, säger Carl-Axel Surtevall. Den drivkraften är viktig om man vill växa. Och Casall vill växa. Idag har företaget vuxit sig starkt framförallt i Skandinavien. Carl-Axel avslutar med att peka på att konkurrens inte bara är av ondo ”Det finns duktiga och intressanta konkurrenter som hjälper till att tvinga fram ifrågasättande och ständiga omprövningar.”

Tack för intervjun!

Lär dig mer om designskydd och andra immaterialrätter i PRV-skolan online

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Casall – för träning och hälsa

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.