Reklam för immaterialrätt och vice versa

Thomas Weigle

Thomas Weigle, Carat

Jag har fått möjlighet att intervjua Thomas Weigle, chefsstrateg på reklambyrån Carat och ställa frågor kring hur reklambranschen berörs av immaterialrätt.

Hej Thomas. Chief strategy officer minsann.
Fint ska det va!

Vad har Carat för huvudsaklig inriktning?
Kommunikation. Strategisk rådgivning inom media och marknadsföring, köp av media samt utformning och optimering av reklam i köpta, sociala och egna kanaler.

Jag misstänker att immaterialrätten framförallt berör er i form av varumärke och upphovsrätt. Som skapare av reklamen besitter ni ju upphovsrätten, medan köparen har varumärket. Brukar ni skriva avtal kring hur reklamen och varumärket får exploateras?
Normalt formulerar vi avtal där uppdragsgivaren har fri utnyttjanderätt av reklamen, det vill säga där vi överlåter den ekonomiska upphovsrätten till dem. Den ideella upphovsrätten har sällan eller aldrig varit föremål för diskussion, och vi är medvetna om att det i många fall är så att uppdragsgivaren kan komma att göra ändringar i verken som står utanför vår kontroll.
En utmaning här är att det ofta är många inblandade i en produktion av en kampanj, och det kan vara flera personer med upphovsrättsliga anspråk, till exempel fotografer eller illustratörer. Dessa avtal förhandlas ofta separat från reklambyråns avtal med uppdragsgivaren, och är ofta tidsbegränsade och kopplade till nyttjanderätt.

Hur noga är ni med att följa upp användandet av era alster?
När vi utformat en reklamkampanj på ett visst sätt är det ju för att vi tror att det är den bästa utformningen för att uppnå önskad effekt, så så länge en uppdragsgivare är kund hos oss brukar vi i möjligaste mån försöka få dem att följa våra rekommendationer vilket därmed kontrollerar användningen. Om de eller vi väljer att avsluta samarbetet följer vi inte upp det lika noga i efterhand.

Reklamtexter och reklamaffischer balanserar lite på gränsen till vad som kan skyddas upphovsrättsligt. För att omfattas av skyddet krävs att det som ska skyddas har ”verkshöjd”, vilket innebär att det är tillräckligt originellt. Brukar ni diskutera bakgrunden till idéer och koncept för att själva undvika att eventuellt upphovsrättsligt skyddat material används i t.ex. reklamkampanjer?
Eftersom verkshöjd sällan är ett föremål för diskussion gör vi det inte utifrån att en av våra kampanjer skulle kunna bedömas alltför lik något annat alster. Däremot är vi förstås måna om att aldrig använd andra personers material utan deras medgivande.
Vår bransch lever också på originalitet, och vi är måna om att inte uppfattas kopiera det andra gör, därför brukar vi undvika att göra reklam som liknar tidigare kampanjer från andra byråer. Det har hänt att vi stoppat kampanjer för att en annan byrå och uppdragsgivare har lanserat en likartad kampanj medan vi varit i produktion…

Upphovsrätten hamnar normalt hos skaparen av ett verk, men i er bransch skapas ju det mesta inom ramen för er anställning. Framgår det av era anställningsavtal under vilka förutsättningar upphovsrätten övergår till bolaget?
Ja, det är väldigt tydligt reglerat att allt som skapas inom ramarna för anställningen, med byråns datorer, programvara och resurser, är byråns och inte den anställdas egendom.

Angående varumärke är ni väl vana vid att synliggöra befintliga varumärken, men händer det att ni ombeds föreslå eller skapa nya varumärken? I så fall, använder ni er av någon tjänst eller extern kompetens för att undvika varumärkesintrång?
Vi har anställd ARU-kompetens (Ansvarig reklamutgivare) som har som ansvar att undersöka detta. Jag gissar att de bland annat använder sig av PRV.

Carat tycks ju ha internationell karaktär. Immaterialrätt kan ju skilja sig en del mellan olika länder. Har ni en harmoniserad bild av varumärkeshantering, eller har man olika uppfattning på olika kontor?
Det skiljer sig åt från fall till fall, men om vi gör kampanjer som kommer att gå i flera länder arbetar vi med de lokala marknaderna för att säkerställa att vi följer lokala lagar och regler.

Slutligen, i juni är det reklamfestival i Cannes. Ska du åka och i så fall, vore det inte lämpligt att inkludera en tjänsteman från PRV i entouraget?
Klassas inte det som muta?

Ähum… Tack för intervjun Thomas!

 

Lär dig mer om bl.a. varumärke och upphovsrätt i PRV-skolan online.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Reklam för immaterialrätt och vice versa

Under immaterialrätt, upphovsrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.