UppfinnarJohanna i männens värld

Sten och Stanley tycker att hon är världens bästa uppfinnare. Och världens bästa storasyster. UppfinnarJohanna har uppfunnit en skrattmaskin. Men det är lätt att hålla sig för skratt när man läser statistiken. Bara var tionde uppfinnare är kvinna. PRVbloggen har läst Här kommer UppfinnarJohanna – en normkritisk barnbok.

Olika Förlag AB har som ett mål att ge olika barn lika möjligheter att skapa en positiv identitet utan förlegade normer och föreställningar.

Ann-Christine Magnusson och Lovisa Lesse har skrivit en barnbok om Johanna, som alltså uppfinner en skrattmaskin. Problemet hon tänker sig lösa är att få SurOlle – kvarterets surgubbe – att skratta.

Boken är bra. Och även om uppfinningen inte riktigt fungerar som det var tänkt visar den ändå tillräcklig teknisk effekt för att lösa problemet. SurOlle garvar innan det är slut. Och småbrorsorna Sten och Stanley låter sig impas.

Kanske man som verksam i patentbranschen ändå ska känna ett styng av smicker över att genusproblematiken runt uppfinnarverksamhet höjs till ett samhällsproblem i nivå med bristande tolerans för homo, bi, trans och queer -relationer – kanske är det att ta i – men man är definitivt något på spåret här.

PRV lanserar i dagarna Statistikårsbok 2013. På sidan 50 kan vi läsa hur förhållandet mellan andelen kvinnliga och manliga patentsökanden är hela 1:10. Och det räcker nog inte att säga att det är en spegling av situationen på de tekniska utbildningarna för riktig så illa är det inte där.

Annika Ulltin, kommunikationschef på PRV, ser du något manligt i tilltalet som gör att män i högre grad skulle lockas att söka patent? Jag tänker på alltifrån mässor, konferenser, utbildningar och broschyrer till företag, ombud, politiker och myndigheter etc.

Jag tycker att jag möter många drivna kvinnliga företagare så det är förvånade att inte fler kvinnor söker patent. Det vore spännande att analysera det närmare. Kan det vara så kvinnor generellt finns inom branscher som inte är så ”patenttyngda”, att kvinnor driver och utvecklar företag inom service- och tjänstesektorn?

Den tekniska världen har länge dominerats av män. Detta luckras successivt upp. Ju fler kvinnliga förebilder som finns desto fler kvinnliga patentsökande kommer vi att se i framtiden, tror jag.

Har PRV någon uttalat kommunikationsstrategi i genusfrågor? Tänker vi i någon del kvinnligt och manligt när vi kommunicerar?

Generellt arbetar vi för att lyfta fram inspirerande och framgångsrika företagare som använder immaterialrätten affärsstrategiskt för att göra goda affärer. Vi strävar efter att ha en mångfald i vår kommunikation. Självklart är det extra roligt att lyfta fram någon som bryter mark eller kan fungera som inspirationskälla och förebild.

Jag skulle också säga att vi medvetet använder bilder och illustrationer som skildrar kvinnor och män i lika stor utsträckning.

Vi arbetar för att nå en stor målgrupp som består av många olika människor med olika drivkrafter och mål. Att exemplifiera, förklara och ge exempel på hur immaterialrätt kan användas affärsstrategiskt är grepp vi använder för att nå fram i vår kommunikation – och det tror jag tilltalar både kvinnor och män.

Tack Annika!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Fakta: Könsfördelning på Patent- och registreringsverket
PRV har 345 anställda. Av dessa är 196 (57 %) kvinnor och 149 (43 %) män.
Av totalt 33 chefer är 16 kvinnor och 17 män.
Verksamheten leds av en kvinna.

På patentavdelningens tekniska enheter på jobbar 130 personer.
Av dessa är 65 kvinnor, alltså precis hälften.
Av åtta linjechefer är fyra kvinnor.
Patentavdelningens ledningsgrupp består av tre kvinnor och tre män.
Verksamhetsgrenen leds av en kvinna.

Källor: Controllerfunktionen och HR, PRV

1 kommentar

Under patent

Ett svar till “UppfinnarJohanna i männens värld

  1. När jag arbetade på Svenska Uppfinnareföreningen hade vi ofta frågan uppe varför inte PRVs ansökningar går att sortera på kön. Nu ser det ju ut som att detta med kön har blivit föremål för statistik, utifrån namn på sökande. Det är ju en fin början, som kanske går att förfina i framtiden.
    Dessvärre är andelen patentansökningar från kvinnor väldigt låg.
    Det finns säkert flera förklaringar till detta… En studie skulle kanske kunna lyfta fram bakomliggande faktorer och föreslå förbättringar i innovationssystemet, tex innovationsrådgivning till kvinnor, möjligheten att finansiera patent men också möjligheten att försvara sig vid patentintrång. Något som även är ett stort problem även för manliga uppfinnare!