Ändringar i patentlagen den 1 juli 2014

Den 1 juli hände det viktiga saker på patentområdet i Sverige: Riksdagen har beslutat om ändringar av patentlagen angående språk och nu kan den patentsökande begära att patentet ska meddelas på engelska.

Detta innebär i praktiken att den sökande som vill ha förelägganden, beslut under handläggningen och andra skrivelser på engelska, samt själv vill svara på förelägganden och i övrigt kommunicera med PRV på engelska, kan göra det utan att handlingarna vid något tillfälle måste översättas.

Fördelarna för den sökande är bland annat att den egna interna processen många gånger kan förenklas och att de egna översättningskostnaderna kan reduceras.

Vi på PRV hoppas att lagändringen ska underlätta för svenska patentsökande. Ändringen har varit starkt efterfrågad av våra kunder!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ändringar i patentlagen den 1 juli 2014

Under patent

Kommentarer inaktiverade.