Upphovsrätt till apkonster?

apa (2)

Den frågan kan komma att ställas på sin spets i en tvist (ännu inte i domstol) mellan fotografen David Slater och Wikipedia. Bakgrunden till den något ovanliga frågeställningen är att David Slater, under en expedition i Indonesien, fick sin kamera stulen* av en apa. Apan lyckades, av en slump får man förmoda, ta ett hundratal bilder, varav några blev riktigt lyckade.  Inte minst den selfie som nu spridits som en löpeld över nätet och gjort fotografen känd. Efter att fotografen upptäckt att bilden fanns tillgänglig på Wikimedia Commons vände han sig till Wikipedia med ett krav att de skulle ta bort den med hänvisning till sin upphovsrätt. Wikipedia nekade att göra detta med motiveringen att fotografen inte hade upphovsrätt till bilden, då det de facto inte var han som fotograferat.

Utgångspunkten för att ett upphovsrättsligt skydd skall uppkomma är att verket är originellt. Annorlunda uttryckt, att det skall vara resultatet av en personlig, skapande insats. Detta torde utesluta möjligheten att fotografen skulle ha upphovsrätt till bilden (han var ju inte inblandad i dess tillkomst), men aktualiserar i stället frågan om det i så fall är apan som är att se som innehavare av upphovsrätten. I kravet på originalitet ligger dock implicit en förutsättning om att verket skall vara skapat av en människa, något som också framgår av lagens terminologi, där man använder begreppet upphovsman. Ett djur kan således aldrig skapa ett upphovsrättsligt skyddat verk på egen hand. (Möjligen kan ett djur skapa ett upphovsrättsligt skyddat verk efter instruktioner från en människa, men då tillfaller upphovsrätten människan i fråga.)

För den som vill läsa mera och är speciellt intresserad av apkonst(er) kan jag varmt rekommendera den (ö)kända konstnären Pierre Brassau (som för övrigt också finns representerad på Wikipedia).

*För enkelhets skull använde jag här begreppet stöld. Detta är dock i juridiskt hänseende felaktigt då brottet stöld innefattar ett uppsåt att tillägna sig föremålet i fråga. I frågan om apans agerande är det väl bättre att fria än fälla – vi får utgå från att hon bara ville låna kameran för en selfie.

Christian Nilsson
Chef, Internationella relationer
Patent- och registreringsverket

 

Kommentarer inaktiverade för Upphovsrätt till apkonster?

Under immaterialrätt, upphovsrätt

Kommentarer inaktiverade.