Immaterialrättsstrategi på en internationell marknad

Social lottery

Social lottery

Jag har fått möjlighet att intervjua Maria Larsen, bolagsjurist på Genera Networks, om hur de arbetar med immaterialrätt i företaget. Företaget står inför en expansion och en genomtänkt immaterialrättsstrategi är avgörande för företagets möjligheter att agera på en internationell marknad.

Hur skulle du vilja formulera ert företags grundvärderingar med några rader?
– Genera är en snabbväxande leverantör av unika lotteri- och spellösningar. Vi riktar oss till reglerande spelbolag. Våra spel och lotterier är en kombination av enkelhet, högt underhållningsvärde, bred distribution och attraktiva vinster vilket gör dem enastående i sitt slag. Vi skräddarsyr spelformaten tillsammans med våra kunder för att nå ut till en mycket bred allmänhet på olika slags marknader, nationellt eller i form av gränsöverskridande samarbeten.

Vad driver ert företagande?
– Vi driver Genera utifrån vår affärsidé om att skapa innovativa spelformat som licensieras endast till reglerade spelbolag, vars överskott till stor del kommer samhället till gagn. Bolaget står inför en internationell expansion för att kunna gå från att idag vara en nordisk leverantör till en global formatägare

Hur skulle du vilja beskriva era immateriella tillgångar och er strategi för immaterialrätt?
– Generas olika spelformat är ett resultat av många år av produkt- och konceptutvecklingsarbete. Detta sker i nära samarbete med våra kunder och vi samäger de immateriella tillgångar som skapas och kontinuerligt förbättras. Vårt patentsökta lotteriformat ”Nabor” har licensierats av statliga Veikkaus i Finland och Norsk Tipping i Norge. Spelet är ett lotterispel med ett stort socialt underhållningsvärde, med TV program och rikstäckande distribution i såväl digitala kanaler som i ombudsledet. Att skydda våra tillgångar och aktivt arbete med immaterialrätt är en förutsättning för att vi skall lyckas med vår internationella expansion.

Har ni registrerade immaterialrättsliga skydd?
– Genera har idag flera bruksmönsterregistreringar (utility models). Bruksmönster är ett immaterialrättsligt skydd som inte finns i Sverige men som är ytterst användbart i de
länder där skyddet finns att tillgå, antingen som alternativ till patent eller som ett tillfälligt skydd tills dess att ett patentskydd erhålls. Vi har även ett par godkända varumärken i Sverige och EU samt diverse domännamn.

Har ni anlitat ett ombud i immaterialrättsliga frågor? 
– Det har vi och det rör sig om flertalet kontakter världen över, särskilt patentombud och patentingenjörer på respektive marknad. Vår tanke är att det krävs en erfaren patentingenjör för att skriva en bra patentansökan med välformulerade patentkrav även om vi på Genera vill vara ständigt delaktiga i det arbetet.

Vem hos er ansvarar för immaterialrätten och era immaterialrättsliga tillgångar? 
– I nuläget är det framförallt min roll i egenskap av bolagsjurist att ansvara för arbete kring de immaterialrättsliga tillgångarna. Vi strävar efter att öka värdet på våra tillgångar, dvs. formatets värde. Arbetet att utforma strategin sker i samarbete med Generas styrelseordförande och ansvaret ligger på VD. Personalen är också involverad och medveten om vikten av att skydda och förvalta immaterialrätten.

Har ni immateriella tillgångar utöver de registrerade skydden? 
– Ja. Våra spelformat kan jämföras med TV-industrin där framgångsrika TV-format snabbt kan licensieras och lanseras på många olika marknader. TV-formatets värde ökar kraftigt över tid och utöver de registrerade skydden är det avgörande för våra kunder att våra format även innehåller information och expertis angående hur man framgångsrikt lanserar och driver nya, moderna lotterispel.

Var befinner ni er om fem år?
– Generas vision är att kunna omsätta mer än 100 miljoner kronor 2016. Om fem år har vi levererat tre egenutvecklade och skyddade spelformat till minst 15 reglerade spelbolag
på tre kontinenter. Vi är en global formatägare.

Vad är viktigt för er att tänka på när ni går ut internationellt?
– Ur ett immaterialrättsligt perspektiv måste vi ständigt ta beslut om var det är gynnsamt att söka skydd av olika slag och balansera detta mot uppsatta lönsamhetsmål. Ett starkt immaterialrättsligt skydd är inte bara nödvändigt för att skydda våra tillgångar mot intrång utan även ett starkt försäljningsargument gentemot potentiella kunder.

Tack för intervjun!

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

TIPS!
Se vårt webbsända seminarium om immateriella rättigheter i en digital värld
Fler företagare berättar om hur de skyddar sina immateriella tillgångar.

 

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Immaterialrättsstrategi på en internationell marknad

  1. Sara BYSTRÖM

    Håller med !