Vad är en patentpool?

Jag har frågat Omar Al-Askary och Sebastian Diskay, bägge patentingenjörer på PRV. Såhär förklarar de upplägget med en patentpool:

– En patentpool är en sammanslutning mellan två eller flera företag, ofta på global nivå. Man går helt enkelt samman i ett konsortium och lägger egna utvalda patent i en gemensam pool. Som ingående företag kan man sedan mycket förmånligt licensiera eller byta patent med varandra via poolen. Andra företag som inte ingår i poolen kan licensiera patent direkt från poolen och behöver därmed inte vända sig till många olika företag. De har då endast en aktör, det vill säga poolen, som samarbetspart. På så sätt kan en patentpool underlätta utvecklingen av avancerade tekniska produkter som till exempel en mobiltelefon som består av tusentals patent. Att licensiera de komponenter som behövs för en sådan tekniskt avancerad produkt är ett oerhört stort arbete. En patentpool gör det smidigare och är särskilt nyttig och användbar inom områden där det förekommer mycket intrång och där rättsprocesserna slukar enorma resurser och pengar och verkar hämmande på teknikutvecklingen. Licenspengarna som kommer in till poolen kan användas för att driva rättsprocesser och är även inkomstbringande för de ingående parterna. Ett tidigt exempel på en patentpool är inom tekniken för symaskiner, där bland andra företagen Singer, Baker, Wheeler & Wilson och Grover redan på 1850-talet ingick en patentpool för att förhindra ömsesidiga intrång. Kritiken som ibland hörs mot patentpooler är att de kan fungera som monopol och försvåra för små aktörer och därmed hämma den tekniska utvecklingen, det vill säga helt gå emot det bakomliggande syftet med patent.

DragkedjaPatent är till för att stimulera till innovationer och spridandet av teknik. Patent ska ge förutsättningar för forskning och kostsam utveckling genom att minska risken att bli kopierad.

Därför följer de flesta patentpooler idag en uttalad etisk princip som kallas FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory terms), vars målsättning är att stora konkurrenter såväl som små uppstickare ska ha bra möjligheter att bygga vidare på patenterad teknik och hålla kostnader för licenser på en rimlig nivå.

I korthet så kan patentpooler bidra till att:

  1. Minska intrång, förenkla arbetet kring intrång.
  2. Underlätta licensiering och teknikutveckling, både för de parter som ingår i poolen men också för företag inom samma teknikområde som inte ingår i poolen.

Ericsson och Nokia är ett exempel på två stora globala konkurrenter som har valt att gå samman i en patentpool för att möjliggöra den egna tekniska produktutvecklingen inom telekom. Andra typiska teknikområden för patentpooler idag är RFID-teknik och WIFI-teknik.

Tack för förklaringen!

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vad är en patentpool?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.