Har Life Science en framtid i Sverige?


Utredningen om hur Life Science-sektorn kan stärkas i Sverige går in i slutskedet.

På uppdrag av regeringen har vår generaldirektör Susanne Ås Sivborg sedan i somras samordnat insatser för att identifierat utvecklingspotentialen för Life Science-företagen. Resultatet av arbetet kommer att ligga till grund för den Life Science-strategi som regeringen ska ta fram i höst.

Under förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett webbseminarium som angrep just huruvida Life Science har en framtid i Sverige eller inte. Susanne var en av talarna och hon underströk att tillgång till varaktigt kapital är en avgörande förutsättning för att Life Science företagen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i Sverige. Utvecklingstiderna i sektorn är väldigt långa.

Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2014.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Har Life Science en framtid i Sverige?

Under patent

Kommentarer inaktiverade.