Driftstopp och begränsad service gällande varumärken under vecka 44

På PRV vill vi förbättra den elektroniska kommunikationen med våra kunder. Vi vill erbjuda moderna databaser med god funktionalitet och prestanda, förpackat i ett lättanvänt gränssnitt. För att möjliggöra det arbetet kommer vi att ha ett planerat driftstopp för implementering av vårt nya ärendehanteringssystem för varumärken under vecka 44, från och med den 24 oktober klockan 15:00 till och med den 3 november klockan 08:00. Inga ärenden kommer att handläggas under perioden, vi kommer däremot att kunna ta emot nya ärenden som vanligt.

Vår kundsupport påverkas
Driftstoppet i ärendehanteringssystemet medför att vår personal kommer att ha begränsad åtkomst till ny information om nationella och internationella varumärken. Vi vill på förhand be om ursäkt och be om ert överseende för den begränsade service vi kan ge under vecka 44.

Ett dygns driftstopp i Svensk Varumärkesansökan och i Svensk varumärkesförnyelse
När vi driftsätter vårt nya ärendehanteringssystem kommer våra e-tjänster Svensk varumärkesansökan och Svensk varumärkesförnyelse stängas helt under ett dygn, från den 2 november kl. 06:00 till och med den 3 november kl. 08:00.

Ny version av Svensk Varumärkesdatabas
Tack vare det nya ärendehanteringssystemet lanserar vi den 3 november en ny och förbättrad version av Svensk Varumärkesdatabas som är mer pedagogisk och lätt att använda. I den nya databasen är det möjligt att:

• Se och söka på kungörelser.
• Skapa och spara personliga listor över varumärken.
• Vara möjligt att skriva ut sparade varumärken, exempelvis registerboksblad med all viktig information samlad.
• Ta del av mer information om varje varumärke som finns i databasen.
• Göra fler sökalternativ; enkel sökning, avancerad sökning och sökningar på kungjorda beslut.
• Skriva ut en träfflista.
• Spara varje enskilt varumärke som pdf.

Därtill blir det även lättare för ovana användare att söka information i databasen. Den nya databasen är ett steg i utvecklingen mot en förbättrad elektronisk kommunikation med våra kunder.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Driftstopp och begränsad service gällande varumärken under vecka 44

Under immaterialrätt, varumärke

Kommentarer inaktiverade.