Ska du göra affärer utanför Sverige?

InternationaliseringNär du som företagare går ut på en internationell marknad blir det ännu viktigare att ha en väl genomtänkt strategi för hur du hanterar dina immateriella tillgångar. PRV vill stärka svenskt näringsliv så att små- och medelstora företag kan känna sig trygga när de tar ta klivet ut och konkurerar på en global marknad.

Vi på PRV ser att frågor med internationell koppling ökar. När vi möter företagare på mässor och föreläsningar får vi bland annat frågor om export och import.

Flera av de företagare som vi träffade på World Intellectual Property Day 2014 har tagit steget ut på den globala marknaden. På webbplatsen PRV för företagare kan du läsa om hur de hanterat sina immateriella tillgångar.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV menar att det är viktigt att ha en väl genomtänkt strategi för hur man hanterar sina immateriella tillgångar. De immateriella rättigheterna blir ännu viktigare när man ska gå ut på en internationell marknad:

– Svenska företagare behöver bli mycket bättre på immaterialrätt. PRV har i uppdrag att stötta och informera små- och medelstora företag så att deras konkurrenskraft kan öka. Vi på PRV informerar om immaterialrätten och de immateriella tillgångarnas betydelse för innovationsförmåga. Vi berättar också vad man som företagare bör tänka på inför en internationalisering av sin verksamhet. Om man ska lyckas med en innovation är det viktigt att veta hur de internationella systemen fungerar.

Vill du veta mer?

Här är ett smakprov på kommande aktiviteter:

Webbseminarier

PRV, Skatteverket, Tillväxtverket, Tullverket m.fl. har startat ett utvecklingsprojekt kring export och import på den globala marknaden som innefattar direktsända webbseminarier i en serie där du som deltagare ska kunna ställa frågor i en chatt. Där kommer vi att berätta om immaterialrättens fördelar då man börjar röra sig på en internationell marknad.

WIPD

World Intellectual Property Day den 27 april i år kommer att handla om hur företag kan lyckas med att hantera immateriella tillgångar och därmed ha bättre förutsättningar att lyckas kommersiellt på den internationella marknaden.

Information på webben

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag där PRV ingår sätter också fokus på frågor som rör handel på den internationella marknaden. Bland annat på verksamt.se och på mittforetag.com.

Och mycket, mycket mer. Håll utkik!
/Johanna Svensson, projektledare och kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under innovation

Ett svar till “Ska du göra affärer utanför Sverige?

  1. Hej ! Jag håller absolut med om hur enormt viktigt det är att ha ett starkt strategiskt tänkande angående alla immateriella värden ett företag ! Helst bör man också tänka på immaterialrättsstrategin helt i början av projektet att gå utanför Sverige, speciellt som vissa länder, även inom Europa, har mycket skilda regler. Så är det till exemple i Frankrike där jag bor och arbetar som Immaterialrätts specialiserad fransk advokat… !
    / Sara BYSTRÖM, Paris