Snöröjning på hal is

Nu har jag kollat. Det finns tusentals patenterade, både mer och mindre fiffiga, anordningar för att rensa gator och torg från snö och is. Synd bara att de används i så liten utsträckning. Åtminstone utmed mina gångstråk. AB Käpp & Broddar gör rekordvinst igen.Snösmältare

För att återknyta till patent så ska en patenterbar uppfinning lösa ett i någon mån tekniskt problem. I detta fallet är problemet tydligt; snö och is på vägar och gångstråk medför en förhöjd olycksrisk. Lösningen på problemet torde vara bortforsling av nämnda material. Om nu anordningar för att lösa problemet finns i överflöd måste det ju vara metoden eller användandet det är fel på. Nu är det fullt möjligt att det finns kvarter, stadsdelar och till och med städer med fantastisk snöröjning. Grattis till berörda invånare. I mina hemkvarter verkar man dock tyvärr arbeta enligt en inte alltid fungerande strategi:

Metod för bortforsling av snö från gångstråk och gator med plogförsedda fordon, kännetecknad av att gatunätet delas upp mellan maximalt antal osynkroniserade operatörer, vars snöröjningsinsatser förskjutes maximalt i tid och där insatserna koncentreras till helgnätter mellan kl. 23 och 02, samt att eventuella, resulterande snövallar i möjligaste mån placeras utmed bostadsentréer och garageinfarter.

Även om jag tycker mig skönja ett antal metodmässiga tveksamheter väljer jag istället att tipsa om patenterade lösningar som kanske kan effektivisera metoden ytterligare. Anordningar för borttagning av snö och is finns klassificerade i både International Patent Classification (IPC) och Cooperative Patent Classification (CPC) under huvudgrupp E01H 5/00. En snabb sökning i Svensk Patentdatabas leder omgående till A G Nilsons patenterade snö- och ishyvel från år 1897 och som borde vara standardutrustning hos varje snöröjare med självaktning, se SE8605 C1.

A G Nilsons snö- och ishyfvel

A G Nilsons snö- och ishyfvel.

Notera hur Nilson själv beskrev problemet för 118 år sedan. ”Vid renhållning af gator och trottoarer i städerna uppstå ofta stora olägenheter derigenom, att vid större snöfall snön icke hinner undanskaffas utan blir nedtrampad eller tillpackad och dervid bildar åsar eller vallar af så kompakt beskaffenhet, att de ej kunna bortskaffas med skyfflar och qvastar, utan att man måste tillgripa spett eller korpar. Dessa åsar eller vallar äro till stort men för såväl kör- som gångtrafik, i det de lätt förorsaka farliga halkningar och fall. I gatans körbana bildas lätt vid trafikering med såväl slädar som hjuldon en mängd gröpper och de mellan dessa gröpper qvarstående åsarne göra vid inträffadt mildväder körbanan nästan otrafikabel”. Klarsynt. Minst sagt.

Om nästa års snöröjningsbudget tillåter kan man eventuellt komplettera med en helikopter försedd med laserkanoner för smältning av snö och is enligt patentskriften US4379217 A. Annars är ju drönare i ropet. En armé av dylika kan väl blåsa rent stan? Huruvida olycksrisken påverkas i rätt riktning måste man kanske räkna på…

Lasersmältare

Flygburen lasersmältare.

Från Stockholms Trafikkontor låter man meddela att man nästa vinter väljer att satsa på jämställd snöröjning. Bra där, men glöm inte att komplettera med Nilsons hyvel.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Snöröjning på hal is

Under design, patent

Kommentarer inaktiverade.