Rådgivare! Här är en kurs om hur immateriella tillgångar kan användas strategiskt!

Du som är rådgivare kan få gå kursen Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar som arrangeras av PRV. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka din kompetens om immaterialrättens betydelse för ett företags affärsutveckling. Jag ställer några frågor till Charlott Galant, patentingenjör på PRV, med flera års erfarenhet av forskning och utbildningsfrågor och som har utvecklat och hållit i kursen tidigare:

 • Vilka vänder sig kursen till?
  – Kursen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare på olika sätt i innovationsstödsystemet. Du kan till exempel vara affärsrådgivare, innovationsrådgivare eller företagsrådgivare.
 • Vad utmärker en rådgivare i Sverige?
  – Som jag ser det är det rådgivarens uppgift att vägleda och stötta företag, företagare, och innovatörer på deras resa och förbättra förutsättningarna för dem att fatta rätt beslut i olika frågor.
 • Vad lär man sig på en dag?
  – Målet är att ge dig som rådgivare verktyg för att du ska kunna stötta företag i att arbeta affärsstrategiskt med immaterialrätt. Denna kurs visar på betydelsen av att utifrån företagets affärsstrategier, affärsplaner och identifierade marknadsposition analysera vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. Vi visar också vilka verktyg man kan använda och hur de kan kombineras. Under dagen varvar vi teori med diskussioner.
 • Vilka får man träffa under dagen?
  – Du får träffa två föreläsare där den ena har stor erfarenhet av att själv driva företag och fatta strategiska beslut. Vår andra föreläsare arbetar med strategisk rådgivning och har de juridiska kunskaperna. Dessutom är det ett fint tillfälle att träffa andra rådgivare från olika organisationer och regioner i Sverige och ta del av deras erfarenheter.
 • Vad gör man med kunskapen när man kommer hem?
  – Kursdagen ska göra dig bättre rustad att kunna vägleda företag i IP-relaterade frågor. Du har blivit bättre på att hjälpa företaget att avgöra vilka IP-frågor de kan arbeta med själva och vilka frågor som kräver fördjupning och kanske ytterligare expertis och rådgivning.

Tack!

Kursen erbjuds rådgivare till ett reducerat pris, eftersom den finansieras av VINNOVA och har tagits fram i dialog med Almi, Innovationsbron och SISP, för att täcka in vad som är kritisk kunskap om immateriella tillgångar för företags-, affärs- och innovationsrådgivare.

/Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rådgivare! Här är en kurs om hur immateriella tillgångar kan användas strategiskt!

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.