Television – inte så dum burk 90 år

I år är det 90 år sedan skotten John Logie Baird demonstrerade överföring av en avbildning av ansiktet på en buktalardocka i realtid från ena änden av rummet till den andra. Han kallade maskinen ”Televisor” men valde att i sin sedermera beviljade patentansökan, GB265640A, från samma år att precisera sig till ”Apparatus for transmitting views, scenes or images to a distance”. Den första TV-apparaten var född.

Televisor

TV-kamera 1.0

Bairds ”Televisor” var en mekanisk anordning med roterande linser och speglar framför en ljuskänslig sensor. År 1928 genomfördes världens första regelbundna TV-sändningar med detta system. Mer kompakta apparater blev snart möjliga när katodstråleröret gjorde entré ett par år senare. Baird var inte sen att anamma den nya tekniken och fortsatte att utveckla alltmer avancerade mottagare. År 1938 demonstrerade han sändningar i färg inför publik i London. Vid krigsutbrottet ett år senare släcktes alla TV-sändningar och marknaden dog. Baird fortsatte dock att utveckla sina anordningar. År 1944 presenterade han sin ”Telechrome” vilket kan betraktas som en föregångare till den moderna färg-TV:n. Före sin död 1946 hann han dessutom utveckla en 3D-TV med 1800 linjers upplösning. Bättre än det vi har idag!

Baird fick aldrig det erkännande kan förtjänade. Bl. a. utvecklade han en föregångare till radarn och han lade fram principen för fiber-optik. Först på senare år har man börjat förstå att hans uppfinningar var långt före sin tid.

I Sverige hade vi televisionspremiär år 1948 på Röda Kvarn i Stockholm. TestbildFörsökssändningar startades först år 1954 från en provisorisk sändare på Kungliga Tekniska Högskolan. Sändningar i färg dröjde till år 1966 och år 1969 fick vi möjligheten att välja mellan två kanaler. Ett faktum som hemma brukar besvaras med ”du skojar pappa”. Numera har de flesta en slags TV i fickan och tillgång till ett enormt programutbud så jag vet inte om man kan hävda att det var bättre förr. Via SVT:s Öppet arkiv kan vi återuppleva ”klassiska” underhållningsprogram såsom ”Karusellen” från 1975. En snabbtitt visar en Hyland på dekis som presenterar brokiga inslag i ett makligt tempo. Nåväl, våra gratulationer är du värd. Kära dumburk 90 år.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör på PRV

 

Källor: Bairdtelevision.com, Sveriges Television

Kommentarer inaktiverade för Television – inte så dum burk 90 år

Under patent

Kommentarer inaktiverade.