Det enhetliga patentet i Europa – välkommen till vårt seminarium!

Den 27 mars vill vi gärna träffa dig på vårt förmiddagsseminarium om det enhetliga patentet i Europa – som kan komma att påverka dig och dina patentstrategier. PRV:s jurist Louise Jonshammar berättar om läget och utvecklingen.

Vilka vänder sig seminariet till?
– Den tänkta målgruppen är småföretagare och patentsökande som har viss patentkunskap men inte själva haft möjlighet att följa utvecklingen med det enhetliga patentet: Det enhetliga patentet i Europa

Vad lär man sig på denna förmiddag?

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Louise Jonshammar, jurist på PRV

– Grundläggande information i hur det enhetliga patentet och patentdomstolen är strukturerade. Huvudsakligen talar vi om vad det enhetliga patentet är, hur man uppnår enhetlig verkan, vad den enhetliga patentdomstolen ska döma över och hur de klassiska europeiska patenten kommer att fungera.

[Tyngdpunkten är på sammanhanget – hur patentsystemet i Europa kommer att se ut med det enhetliga patentet. Vi talar inte alls om materiella patenterbarhetskriterier men lite om de formella kraven för att få enhetlig verkan.]

Vad gör man med kunskapen när man kommer hem?
– Skapar sina egna patentstrategier, anpassade efter de egna behoven och den egna marknaden! Känner sig tryggare med större kunskap om hur omvärlden ser ut.

Varför behöver man den här kunskapen?
– Om du som företagare rör dig på en marknad där produkterna kan vara patentskyddade – och så är det väl på de flesta marknader – kan detta seminarium vara väl investerad tid för dig även om du inte har några egna patenterade uppfinningar. Både mål om intrång och ogiltighet ska hanteras av den nya enhetliga patentdomstolen och blir du part i en sådan process är det naturligtvis bra att veta hur systemet fungerar, även om du ska anlita ett kunnigt ombud att företräda dig. Och om du har egna patent kan du påverkas av den enhetliga patentdomstolen även om du inte tänker dig att din patentportfölj ska bestå av patent med enhetlig verkan eftersom de klassiska europeiska patenten också kommer att omfattas av domstolens domsrätt.

Vem är du, Louise?
– Jag har jobbat som jurist på patentavdelningen i elva år och är framför allt expert på nationella patent, validering av europeiska patent och frågor som relaterar till tilläggsskydd till patent. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ge PRV:s patentingenjörer stöd i patentansökningshandläggningen och att svara på frågor om patentjuridik från sökande och allmänheten.

ANMÄL DIG HÄR: Det enhetliga patentet i Europa

Välkommen till seminariet!

/ Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentarer inaktiverade för Det enhetliga patentet i Europa – välkommen till vårt seminarium!

Under patent

Kommentarer inaktiverade.