Utredning föreslår att PRV blir centret för immateriella rättigheter i Sverige

business

I dag presenterar utredningen ”Immaterialrättens roll i innovationssystemet” sina förslag om hur immateriella tillgångar kan främja innovation och tillväxt. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg ser positivt på förslagen som hon ser kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter för PRV och en rad fördelar för Sverige och Sveriges företagare.

Utredningen har identifierat ett stort behov av att öka medvetenheten om den roll immateriella rättigheter och tillgångar spelar i dagens samhälle. PRV föreslås få ett ännu tydligare uppdrag att sprida kunskap och information om ämnet. I uppgiften ingår att öka kunskapen om immaterialrättens innehåll och om det immaterialrättsliga systemet.

Utredningen konstaterar att betydelsen av immateriella tillgångar ökar i vår vardag. Inom exempelvis forskning och näringsliv måste breda grupper ha en förståelse för området.

– PRV välkomnar utredningens förslag som lyfter fram immaterialrätten som en viktig motor för tillväxt och innovation. Min förhoppning är att förslagen blir verklighet och att vi på PRV får i uppdrag att utveckla metoder och arbeta vidare för att höja kunskapen om hur immaterialrätten kan ge affärsnytta. Vi vet att Sveriges tillväxt och konkurrenskraft är beroende av att immateriella värden tas till vara. Framgångsrika företag har ofta just förmågan att bygga värden av patent, varumärke och design, säger Susanne Ås Sivborg.

Läs hela betänkandet: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar.

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Utredning föreslår att PRV blir centret för immateriella rättigheter i Sverige

  1. Här kan PRV göra skillnad!

    I de flesta fall måste den som har en idé om en radikal ny affärsmodell vända sig till dem som försvarar den gamla affärsmodellen för att kunna få finansiering. Varför?

    Immaterialrätt innan all tänkbar starthjälp för finansiering.

    Vi måste skydda våra kreativa studenter, uppfinnare och innovatörer innan storföretagen snor deras tankar och idéer via företagens vänner på lokal, regional och nationell nivå. ”Been there, done that”