Nu kan landets företagare vässa sin immaterialrättsstrategi utan kostnad

Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Totalt finns det 90 miljoner kronor att fördela under en treårsperiod.

Syftet med innovationscheckarna är att öka den innovationsdrivna tillväxten. Företagen som beviljas en innovationscheck kan välja att använda den till att ta fram en immaterialrättsstrategi. Man får då tillgång till rådgivarstöd och kunskap från en immaterialrättskonsult.

Grundtanken är att företag med tillväxtpotential ska få ökad möjlighet att utveckla sin innovationsförmåga genom att köpa kunskap av offentliga eller privata aktörer.

Förmedlarna av innovationscheckarna är ALMI Företagspartner, IUC Sverige och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige. Förmedlarna är organisationer som har kompetens och förmåga att förmedla innovationscheckar till etablerade företag över hela Sverige då de har stora nätverk av rådgivare kopplade till sig. Dessa förmedlare kommer att förfoga över 90 miljoner SEK för åren 2015-2017; med andra ord finns det drygt 900 Innovationscheckar att erhålla.

Är ditt företag i en tillväxtfas? Planerar du att bredda kundunderlaget genom innovation? Ta kontakt med din närmaste förmedlare så får du kompetent stöd och rådgivning för hur just din immaterialrättsstrategi kan komma att se ut.

VINNOVA står bakom utlysningen och finansieringen.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ett svar till “Nu kan landets företagare vässa sin immaterialrättsstrategi utan kostnad

  1. Ping: Nu kan landets företagare vässa sin immaterialrättsstrategi utan kostnad | Bolagsam