Stefan Hultquist: Förstklassig utbildning garant för kvalitet

Kvalitet och förutsägbarhet lovar vi våra kunder i alla ärenden. För att nå dit har vi de bästa granskningsverktygen och de mest heltäckande databaserna. Men framförallt behöver vi ha granskare med rätt utbildning. Och den utbildningen sköter vi helt i egen regi.

Vi är särskilt stolta över vår patentingenjörsutbildning. Det är den absolut viktigaste länken i kedjan från ansökan till beviljat patent.

PRV anställer civilingenjörer eller tekniska doktorer inom samtliga teknikområden. För att få fram de bästa patentingenjörerna är förstås urvalsprocessen viktig. Eftersom PRV är PCT-myndighet behöver våra ingenjörer (vid sidan av engelska) bemästra både tyska och franska.

För att inte inskränka rekryteringsbasen alltför mycket nöjer vi oss med att den som anställs har något patentintensivt språk med sig. Vi ger också språkutbildning i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Utbildningen till patentingenjör börjar redan första dagen och sträcker sig över arton månader. Typiska moment är granskningsteknik, juridik och bedömning samt argumentationsteknik och rapportskrivning. Teori varvas med praktik.

För att säkerställa elevernas progress passerar de ett antal fördjupningsuppgifter och förhör. Patentingenjörsutbildningen avslutas med en skriftlig tentamen.

Den lektionsbundna delen är naturligtvis viktig, men den absolut viktigaste utbildaren är handledaren. Ingenjören jobbar under handledning hela grundutbildningen och valet av handledare blir därmed nyckeln till kvalitativ utbildning. För att få en bra dynamik och många infallsvinklar på jobbet passerar eleven minst tre handledare.

Karriärväg inom myndigheten

Det här är en unik utbildning. Ingen annan aktör på patentområdet satsar lika mycket på sina nyanställda som PRV. Men ingen utbildning är så bra att den inte kan förbättras. Och det är med den inställningen vi törs säga att vi har Sveriges bästa patentingenjörsutbildning.

För att åstadkomma en utbildning i världsklass behöver vi ständigt ha örat mot marken. Vid sidan av interna kursutvärderingar reviderar vi hela tiden utbildningen efter vad som kommer fram i kvalitetsmätningar och genom systematisk insamling av kundsynpunkter.

Utbildarna fungerar som ämneslärare och tas ut genom arbetsprov. Att bli utbildare är också en tydlig karriärväg inom myndigheten.

Varje specialfunktion finns representerad i utbildningsprogrammet, såsom patentexpertrådet, riktlinjegruppen, juristenheten och granskningsexpertrådet. Granskningsexperten är en nyinrättad roll och en nyckelperson för att utveckla verktyg, strategier och utbildning inom granskningsarbetet.

Patentexpertutbildning

Efter avslutad och godkänd grundutbildning har eleven examen som patentingenjör och får självständigt fatta beslut i patentärenden.

En utnämnd patentingenjör är behörig att söka aspirantprogrammet till patentexpert på PRV. Utbildningen till patentexpert är treårig och intag sker inför varje nytt verksamhetsår.

Den som blir antagen till patentexpertprogrammet måste var skicklig, effektiv och pedagogisk och naturligtvis vara särskilt skaffad i att kunna fatta beslut och ta ansvar. En beslutande patentexpert på PRV mäter och följer upp kvalitet och beslutar i ärenden med föredragningsplikt, till exempel avslag och invändningar.

PRV levererar resultat med kvalitet och förutsägbarhet. Ytterst handlar det om att möta omvärldens krav och skapa största möjliga nytta för kunderna.
Det kan våra patentingenjörer.

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Om du vill söka till patentingenjörsprogrammet, klicka här!

Texten finns publicerad i Sepaf-PRV nyhetsbrev nummer 1 – 2015

Kommentarer inaktiverade för Stefan Hultquist: Förstklassig utbildning garant för kvalitet

Under patent

Kommentarer inaktiverade.