Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Förra veckan presenterade regeringen sin vårbudget. Den näringspolitiska offensiv som regeringen vill göra betonar samarbete, stärkt export och finansiering i tidiga skeden. Det pekar ut en riktning som PRV redan slagit in på.

Verktyg för framgång

Frågor om immaterialrätt är intressanta först när de hamnar i rätt sammanhang. Därför är samarbete en förutsättning för framgång. De senaste åren har vi på PRV också arbetat hårt för att knyta tätare band inte minst till aktörerna i innovationsstödssystemet. Almi som får öronmärkta pengar i vårbudgeten är en självklar och viktig samarbetspartner, andra exempel är universitet och högskolor och deras innovationskontor, inkubatorer och science parks, innovations- och företagsstödjande myndigheter. Dessa samarbeten har hjälpt oss på vägen mot att få bättre insikt om företagens verklighet, vilka frågor de ställs inför och på vilket sätt immaterialrätten är ett viktigt verktyg för deras framgång. Samtidigt har aktörerna i innovationsstödssystemet blivit bättre på att ställa frågor till oss. De har pekat ut nya områden där vår kompetens inom så skilda områden som varumärkesregistreringar och business intelligence baserad på patentinformation kunnat komma till nytta.

Utväxling på tid och pengar

Att vi lyckas sätta immaterialrätten i rätt sammanhang är av avgörande betydelse för hur offensivt det svenska näringslivet ska lyckas bli. Konkurrenskraft och immaterialrätt hänger ju intimt ihop. Ska vi lyckas stärka exporten måste de svenska företagen komma med unika erbjudanden. Vi måste säkerställa att företagen får utväxling på den tid och de pengar som investeras i att, både i tidiga och senare skeden, skapa kunskapstillgångar.

Ett stärkt innovationsklimat

Med den expertkunskap vi på PRV har inom immaterialrätt har vi tillsammans med den kompetens om företagens behov som finns hos aktörerna i innovationssystemet förutsättningarna för att gemensamt arbeta för ett stärkt innovationsklimat.

/Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Under immaterialrätt

Kommentarer inaktiverade.